نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1457

نام/عنوان: دانش و نظام‌های دانش فراگیری از شگفتی‌های ذهن

مشخصات:
  • دانش و نظام‌های دانش فراگیری از شگفتی‌های ذهن

    ایلایزر گایسلر/پروفسور مرتضی کوکبی

    سپهر دانش

    1393

    400000


قیمت: 400,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست