نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1461

نام/عنوان: جهانی شدن و مدل توسعه نظام آموزش عالی درایران بارویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

مشخصات:
  • جهانی شدن و مدل توسعه نظام آموزش عالی درایران بارویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

    محبوبه بیاتانی-ریاحی-کریم زادگان مقدم

    چاپار-پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران

    1393

    200000قیمت: 200,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست