نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1464

نام/عنوان: جست وجوی اطلاعات بررسی تحقیقات درباره ی اطلاع یابی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاعاتی

مشخصات:
  • جست وجوی اطلاعات بررسی تحقیقات درباره ی اطلاع یابی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاعاتی

    زاهد بیگدلی

    انتشارات دانشگاه شهید چمران

    1393

    350000قیمت: 1,500,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست