نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1465

نام/عنوان: توسعه سواد سلامت

مشخصات:
  • توسعه سواد سلامت

    دکتر عبدالرسول خسروی

    دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

    1393

    100000قیمت: 100,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست