نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1469

نام/عنوان: تحلیل اعتبارات پژوهش فناوری ونوآوری کشور

مشخصات:
  • تحلیل اعتبارات پژوهش فناوری ونوآوری کشور

    مهدی پاکزاد بناب

    مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

    1394

    180000قیمت: 180,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست