نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1471

نام/عنوان: تاملی برکیفیت خدمت درمحیط کتابخانه

مشخصات:
  • تاملی برکیفیت خدمت درمحیط کتابخانه

    علی دلائی میلان-فریبرز خسروی-امیررضااصنافی

    چاپار-اساطیرپارسی

    1394

    300000قیمت: 300,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست