نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1472

نام/عنوان: پروتکل های مبادله اطلاعات در کتابخانه های دیجیتالی

مشخصات:
  • پروتکل های مبادله اطلاعات در کتابخانه های دیجیتالی

    یعقوب نوروزی -مهدی علیپور حافظی

    دانشگاه قم

    1394

    100000قیمت: 100,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست