نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 3002

نام/عنوان: مدل های مدیریت تصمیم گیری وبرنامه ریزی درکتابخانه

مشخصات:
  • مدل های مدیریت تصمیم گیری وبرنامه ریزی درکتابخانه مولف:رابرت هیز مترجم:علی اکبرخاصه


قیمت: 100,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست