نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 3004

نام/عنوان: کتابخانه های عمومی وعدالت اجتماعی،علی حسین قاسمی

مشخصات:
  • کتابخانه های عمومی وعدالت اجتماعی،علی حسین قاسمی


قیمت: 800,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست