نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 3007

نام/عنوان: مصورسازی استانداردهای دنیای فراداده،تالیف حمید رضاخدمتگزار،مریم موسوی

مشخصات:
  • مصورسازی استانداردهای دنیای فراداده،تالیف حمید رضاخدمتگزار،مریم موسوی


قیمت: 250,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست