نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 9008

نام/عنوان: جاده راطی می کنم بایادتو،رضاعبداللهی

مشخصات:
  • جاده راطی می کنم بایادتو،رضاعبداللهی


قیمت: 150,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست