نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 9010

نام/عنوان: کتابدارکارآفرین مباحثی درپویایی تجارت خصوصی درجهت ارائه خدمات حرفه ای،مولف مری کراتر،عیسی زارعی

مشخصات:
  • کتابدارکارآفرین مباحثی درپویایی تجارت خصوصی درجهت ارائه خدمات حرفه ای،مولف مری کراتر،مترجم : گروه مترجمان عیسی زارعی


قیمت: 500,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست