نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 3015

نام/عنوان: معرفت سنجی،مترجم :محمد خندان

مشخصات:
  • معرفت سنجی،مترجم :محمد خندان


قیمت: 100,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست