نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 3016

نام/عنوان: مقدمه ای بردینامیک سازه وآیروالاستیسیته،مترجم:حمیدموسی زاده،قربانعلی موسوی

مشخصات:
  • مقدمه ای بردینامیک سازه وآیروالاستیسیته،مترجم:حمیدموسی زاده،قربانعلی موسوی،بهزاد قدیری دهکردی


قیمت: 250,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست