نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 3016

نام/عنوان: اصول طراحی تجهیزات زمینی طراحی شارژرها،مولف:بیژن عبدی،محمدرضااحتسابی





مشخصات:
  • اصول طراحی تجهیزات زمینی طراحی شارژرها،مولف:بیژن عبدی،محمدرضااحتسابی


قیمت: 150,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست