نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 3020

نام/عنوان: فناوری اینرسی(جلد1)مترجم:محمدعلی الهیان

مشخصات:
  • فناوری اینرسی(جلد1)مترجم:محمدعلی الهیان


قیمت: 280,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست