نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 11003

نام/عنوان: حسابداری پیشرفته1 به زبان ساده وکاربردی(دکترعلی اسماعیل زاده -مجیدعبداللهی)
قیمت: 1,500,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست