نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 11009

نام/عنوان: مفهوم ربط دربازیابی اطلاعات(ریاحی نیا-لطیفی-الله بخشیان-رحیمی)

مشخصات:


قیمت: 300,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست