نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 11010

نام/عنوان: مصورسازی تعاملی داده ها باd3(کرامت فر-مولاناپور)

مشخصات:


قیمت: 230,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست