نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 11011

نام/عنوان: فرهنگ خواندن مبانی نظری وراههای عملی ایجاد توسعه ونهادینه کردن رفتارخواندن(مهدی حسینی)

مشخصات:


قیمت: 600,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست