نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 11019

نام/عنوان: طراحی فراینددوره های آموزشی کوتاه مدت(ابویی اردکانی-سلطان محمدی)

مشخصات:
  • نویسندگان:محمد ابویی اردکان ونداسلطانی                                 سال:1395                          قیمت220000


قیمت: 220,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست