نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 11030

نام/عنوان: رسانه های نوین ومسائل اجتماعی جدیددرایران(علی ربیعی)

مشخصات:


قیمت: 270,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست