نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 15001

نام/عنوان: سنجش و ارزیابی خدمات اطلاعاتی/تالیف فرنوش عظیمی‌خبازان ؛ ویراستار افسانه عطاییبزرگنمایی تصویرمشخصات:
  • تهران: اساطیرپارسی: چاپار‏‫، ۱۳۹۵.‬‬


قیمت: 850,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست