نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 15005

نام/عنوان: مکانیک کوانتومی مفاهیم و کاربردها/ نویسنده ن.زتیلی‏‫؛ ترجمه جواد حق‌شناس، هدیه پازکیان،میثم ایزدی.

مشخصات:
  • تهران: اساطیر پارسی‏‫: چاپار‏‫، ۱۳۹۵.


قیمت: 500,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست