نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 15014

نام/عنوان: مسائل کلیدی کتابخانه‌های دیجیتالی ارزیابی و یکپارچگی/مهدی علیپورحافظی، بهروز رسولی، مجید نبوی

مشخصات:
  • نویسندگان:رائو شن، مارکوس‌آندره گنکالوز، ادواردآلن فاکس

     تهران: چاپار: اساطیر پارسی، ‏‫۱۳۹۵.قیمت: 300,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست