نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1501

نام/عنوان: راهنمای فراسکاتی رهنمودهای پیشنهادی سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی اروپا برای ارزیابی فعالیتهای پژهش

مشخصات:


قیمت: 420,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست