نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1505

نام/عنوان: ترجمان دانش بسط مبانی نظری مدیریت انتقال واشتراک دانش
قیمت: 600,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست