نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1559

نام/عنوان: راهنمای ارزیابی اثرات روشها وتجربیات کمی اجرای برنامه ها در حوزه سیاست گذاری عمومی
قیمت: 300,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست