نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1561

نام/عنوان: آینده نگاری در آموزش عالی مبتنی بر روش سناریو نویسی

مشخصات:


قیمت: 250,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست