نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 13002

نام/عنوان: افسانه نیک جستارهایی درباب شاهنامه، آثار سهروردی، اسطوره و....

مشخصات:


قیمت: 1,000,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست