نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 13021

نام/عنوان: آشنایی بامنابع ومراجع چاپی والکترونیکی درادبیات فارسی(سمت)

مشخصات:


قیمت: 40,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست