نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


لیست محصولات
فهرست محصولات / نام رسته : قفسه
مرتب سازی
بزودی وارد انبار خواهد شد. 2007 - قفسه چهار شيشه اي
1 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 2003 - قفسه دو طرفه بلند جدید
91,000,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 2004 - قفسه دو طرفه کوتاه جدید
23,500,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 2005 - قفسه نمایش مجلات
45,500,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 2008 - قفسه نمايش كتاب شش شيشه اي
1 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 2000 - قفسه یک طرفه بلند جدید
46,000,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 2002 - قفسه یک طرفه کوتاه جدید
13,000,000 ریال
توجه : حقوقی از طریق عکسها قابل انتقال نمی باشد.


وضعیت موجودی اقلام
موجود در انبار. کالا در انبار موجود است و به سرعت قابل تحویل است.
در انبار موجود نیست. کالا در انبار موجود نیست .
بزودی وارد انبار خواهد شد. بزودی وارد انبار خواهد شد .