نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


لیست محصولات
فهرست محصولات / نام رسته : کتب موجود در نشر چاپار
مرتب سازی
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1302 - یادمان هایی از حزب توده ایران جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. 623 - آرشیو داری دیداری شنیداری
750,000 ریال
موجود در انبار. 1011 - آزمون های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دکترا
700,000 ریال
موجود در انبار. 1002 - آسيب ‌شناسی مواد کتابخانه‌ ای
300,000 ریال
موجود در انبار. 13109 - آشنایی با مبانی مدیریت امنیت اطلاعات درکتابخانه ها واستاندارد ایزو جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 9016 - آشنایی با برخی تجارب آینده نگاری و آینده پژوهی درجهان جدید
360,000 ریال
موجود در انبار. 670 - آشنایی با چندرسانه هاومنابع دیداری و شنیداری جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 1504 - آشنایی با حق موءلف مالکیت فکری در عصردیجیتال جدید
1,000,000 ریال
موجود در انبار. 678 - آشنایی با علم سنجی مبانی مفاهیم روابط و ریشه ها جدید
3,200,000 ریال
موجود در انبار. 1406 - آشنایی با مبانبی چاپ و نشر باتاکید برنشر الکترونیکی واقتصاد نشر جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 13009 - آشنایی با مراکز آرشیوی درایران جدید
2,200,000 ریال
موجود در انبار. 9037 - آشنایی با مرمت ابنیه جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 14033 - آشنایی با منابع یادگیری (منابع انسانی منابع اطلاعاتی مراکز وفضاهای یادگیری) جدید
1,300,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 9017 - آشنایی با مناطق نوآوری مطالعه موردی:منطقه کلمبوس جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. 9015 - آشنایی با ویراستاری و نشر جدید
120,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 13021 - آشنایی بامنابع ومراجع چاپی والکترونیکی درادبیات فارسی(سمت) جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 1012 - آشنايی با بانکهای اطلاعاتی
600,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1007 - آشنايی با تکنولوژی اطلاعات
14,000 ریال
موجود در انبار. 1008 - آشنايی با کتابخانه و اصول کتابداری
300,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1009 - آشنايی با کتابخانه و منابع آن
20,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1010 - آشنايی با مدرک شناسی
10,000 ریال
موجود در انبار. 1001 - آشنايی با نرم افزارهای کتابخانه‌ ای
900,000 ریال
موجود در انبار. 1003 - آشنايي با تلويزيون ديجيتال
500,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1004 - آشنايي با مراکز مواد آموزشي
27,000 ریال
موجود در انبار. 1005 - آشنايي با نسخ خطی و آثار کمياب
80,000 ریال
موجود در انبار. 897 - آمادگی الکترونیکی جدید
250,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1013 - آماده سازی کتاب – عمليات پيش از چاپ
35,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1014 - آماده سازی کتاب – هنر نمايه سازی
30,000 ریال
موجود در انبار. 1015 - آماده سازی منابع اطلاعاتی
100,000 ریال
موجود در انبار. 684 - آمار و احتمال مهندسی محمد طاهر گرجیان عربی جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 628 - آمار و روش های کمی در کتابداری و اطلاع رسانی
75,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1017 - آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی ....
30,000 ریال
موجود در انبار. 1213 - آموزش جامع شبیه سازی خواص مختلف مواد با نرم افزار جی. مت پرو JmatPro شبیه ساز‌ی‌،پیش بینی‌،تجزیه‌و‌ جدید
1,150,000 ریال
موجود در انبار. 14012 - آموزش خدمات کتابخانه ای و مهارتهای سواد اطللاعاتی (ویژه دانشجویان علوم تربیتی ) جدید
850,000 ریال
موجود در انبار. 1502 - آموزش سریع matlab و کاربرد آن در مهندسی برق جدید
900,000 ریال
موجود در انبار. 14015 - آموزش سواد اطلاعاتی به دانشجویان 35تمرین علمی برمبنای استانداردهای اطلاعاتی
250,000 ریال
موجود در انبار. 1018 - آموزش سواد اطلاعاتی مفاهيم ، روشها و برنامه ها
250,000 ریال
موجود در انبار. 1019 - آموزش فهرست نويسی توصيفی
250,000 ریال
موجود در انبار. 1020 - آموزش کامپیوتر از مبانی تا اینترنت
200,000 ریال
موجود در انبار. 1022 - آموزش موثر در آموزش عالي
150,000 ریال
موجود در انبار. 1021 - آموزش مهارت هاي اطلاعاتي در نظريه و عمل
250,000 ریال
موجود در انبار. 9020 - آن روزها ... راهنمایی جدید
360,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 13013 - آن روزها پوسترها وقصه های سینمای ایران جدید
1,000,000 ریال
موجود در انبار. 9022 - آن روزها سینما جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 9023 - آن روزها... مادرجون جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 9021 - آن روزها...توفیق جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 1477 - آن روزها...مجلات طنز جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 1403 - آوا شناسی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 9002 - آواشناسی آکوستیک وشنیداری جدید
1,000,000 ریال
موجود در انبار. 13015 - آینده پژوهی درسیستم های پیچیده جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 14023 - آینده پژوهی کتابخانه های عمومی ایران (مجموعه مقالات نخستین همایش ملی) جدید
1,200,000 ریال
موجود در انبار. 14010 - آینده کتابخانه خود راچگونه می پنداریم؟ جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 13100 - آینده کتابخانه ها جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 1561 - آینده نگاری در آموزش عالی مبتنی بر روش سناریو نویسی جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 11020 - آینده نگاری علم وفناوری واثرات آن درسیاستگذاری(نامداریان-حسن زاده) جدید
1,200,000 ریال
موجود در انبار. 1404 - آیین نقد کتاب راهنمایی برای نویسندگان ومترجمان جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 14018 - آیین نگارش علمی (دکتر عباس حری) جدید
1,500,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1023 - آينده ديجيتالی کتابخانه ها
28,000 ریال
موجود در انبار. 1024 - آينده رده بندی
200,000 ریال
موجود در انبار. 1025 - ابرداده براي مديريت و بازيابي اطلاعات
600,000 ریال
موجود در انبار. 1026 - ابزارها مهارت هاي جستجو در وب
100,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1027 - ابزارها و تکنيکهای دسترسي موضوعی در منابع اينترنتي
15,000 ریال
موجود در انبار. 1231 - ابزارهای سازماندهی و بازیابی اطلاعات جدید
1,550,000 ریال
موجود در انبار. 645 - اخلاق پژوهش و نگارش
400,000 ریال
موجود در انبار. 1028 - اخلاق حرفه‌ای کتابداران و اطلاع رسانان
350,000 ریال
موجود در انبار. 1411 - اخلاق سیستم های چند عامله جدید
900,000 ریال
موجود در انبار. 14021 - اخلاق ودرستکاری درکتابخانه ها جدید
1,200,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1029 - اداره کتابخانه
36,500 ریال
موجود در انبار. 140149 - ادبیات کودک در ایران درسنامه دانشگاهی چاپ چهارم جدید
2,000,000 ریال
موجود در انبار. 1030 - ادبيات کودکان روشهای تقویت مهارت مطالعه
200,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1031 - ادبيات کودکان و نوجوانان
8,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1033 - ادبيات کودکان و نوجوانان - ويژگيها و جنبه ها
40,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1032 - ادبيات کودکان و نوجوانان با هويت فرهنگی
50,000 ریال
موجود در انبار. 1034 - ادبيات كودكان : رويكردي بر قصه‌گويي و نمايش خلاق
150,000 ریال
موجود در انبار. 14022 - ارتباط درون راهی برای زندگی بهتر جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 693 - ارتباط شناسی و کتابداری ترجمه محبوبه مهاجر و نورالله مرادی
150,000 ریال
موجود در انبار. 10201 - ارتباط علمی نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی جدید
1,400,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1036 - ارتباطات انسانی
20,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1037 - ارزشيابی کيفی رهنمودهای بين المللی برای...
4,500 ریال
موجود در انبار. 14026 - ارزیابی پایگاه های اطلاعاتی علمی مبانی و روش ها جدید
820,000 ریال
موجود در انبار. 11005 - ارزیابی شایستگی کتابخانه وارائه الگویی برای شایستگی کتابخانه های ایران(طبیبیان-باب الحوائجی) جدید
1,380,000 ریال
موجود در انبار. 1507 - ارزیابی علم فناوری ونو آوری مروری بر شاخص ها وسازمان های فعال این حوزه جدید
1,500,000 ریال
موجود در انبار. 1560 - ارزیابی وتحلیل سیاست گذاری علم و فناوری در ایران مبتنی بررویکرد آینده نگاری جدید
250,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1038 - از اطلاعات تا کوانتوم : جنبه های فنی اطلاعات
19,500 ریال
موجود در انبار. 140137 - از داوطلب کتابخانه تا حامی کتابخانه : بهره گیری از قدرت مشارکت اجتماعی جدید
1,350,000 ریال
موجود در انبار. 1039 - از شناخت تا ايده
200,000 ریال
موجود در انبار. 646 - از کتاب سنجی تا وب سنجی
300,000 ریال
موجود در انبار. 1040 - از واج تا جمله ـ فرهنگ زبانشناسي
1,500,000 ریال
موجود در انبار. 681 - ازاخلاق حرفه ای دانش کاران تا اخلاق اطلاعاتی احد فرامرز قراملکی لعبت درخشانی جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 1041 - ازاين سو و آن سو (ويرايش دوم)
500,000 ریال
موجود در انبار. 1407 - ازکتابداری واطلاع رسانی تا علم اطلاعات ودانش شناسی جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 14018 - استاندارد های توانمندی سواددیداری انجمن کتابخانه های دانشکده ای وپژوهشی برای آموزش عالی جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 1409 - استاندارد هایی برای کتابخانه ها در موسسات آموزش عالی ایران جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 1122 - استانداردبین المللی توصیف موسسات آرشیوی(فروست3) جدید
1,000,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 68 - استانداردساختمان و تجهیزات کتابخانه با محور یت معلو لین
60,000 ریال
موجود در انبار. 14013 - استانداردهای ابرداده ای
250,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1043 - استانداردهای کتابخانه های مدارس
7,000 ریال
موجود در انبار. 714 - استانداردهای و اصول تشکیل مجموعه برای کتابخانه های دیجیتال شیرین تعاونی جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 791 - اسرار مرگ مرگ از دیدگاه مکاتب اندیشمندان عرفا شاعران و امام علی (ع) دکتر سید یحیی یثربی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1117 - اسطوره‌های آسمانی شدن خدایان جدید
650,000 ریال
موجود در انبار. 1116 - اسطوره‌های صور فلکی جدید
500,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1044 - اسلام : مذهب . تاريخ و تمدن
22,000 ریال
موجود در انبار. 587 - اشتباهات متداول در زبان انگلیسی جدید
350,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1045 - اشتراک منابع و همکاری بين کتابخانه
9,000 ریال
موجود در انبار. 14018 - اصطلاح شناسی و واژه سازی در زبان آلمانی
800,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 521 - اصطلاحات پر کار برد انگلیسی جدید
150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1047 - اصطلاحنامه اطلاع رسانی و کتابداری
150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1048 - اصطلاحنامه جامعه شناسی
50,000 ریال
موجود در انبار. 9005 - اصطلاحنامه ریاضیات جدید
3,500,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1049 - اصطلاحنامه شيمی
50,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1050 - اصطلاحنامه علوم زمين (دو جلدي)
100,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1051 - اصطلاحنامه علوم زيستی
50,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1052 - اصطلاحنامه فرهنگی فارسی (اصفا) - 2جلدي
100,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 9007 - اصول اصلی ایمنی در برابر آتش سوزی در کتابخانآرشیو هاه ها و جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 15010 - اصول بانکداری/ نویسنده سیدمحمدتقی پورمقیم جدید
750,000 ریال
موجود در انبار. 706 - اصول پردازش تصویر دکتر جواد حدادنیا جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 9008 - اصول پیاده سازی بانکهای اطلاعاتی درکتابخانه هاومراکزآرشیوالکترونیکی جدید
850,000 ریال
موجود در انبار. 11022 - اصول پیاده سازی فناوری درکتابداری ودانش شناسی(نیاکان) جدید
400,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1054 - اصول چکيده نويسی بر اساس ايزو 214- 1976
2,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1405 - اصول حسابداری 1(خانم خرم دل ) جدید
1,000,000 ریال
موجود در انبار. 11001 - اصول حسابداری 1(دکترعلی اسماعیل زاده-محمدامیدی) جدید
2,500,000 ریال
موجود در انبار. 11002 - اصول حسابداری 2(دکترعلی اسماعیل زاده-محمدمیردریکوندی) جدید
2,500,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 3016 - اصول طراحی تجهیزات زمینی طراحی شارژرها،مولف:بیژن عبدی،محمدرضااحتسابی جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 1055 - اصول طرح تحقيق و روش شناسی
350,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 613 - اصول فناوری اطلاعات جدید
40,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1056 - اصول مديريت دانش
29,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1057 - اصول نمايه سازی بر اساس ايزو 999- 1996
5,500 ریال
موجود در انبار. 1059 - اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و ...
300,000 ریال
موجود در انبار. 1058 - اصول و روشهای پژوهش کيفي
250,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1060 - اصول و روشهای جستجوی پيوسته
20,000 ریال
موجود در انبار. 14026 - اصول و مبانی پرتاب خمپاره ای جدید
1,850,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1061 - اطلاع رسانی و فرهنگ
15,500 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1062 - اطلاعات شيمی و مهندسی شيمی ايران - جلد1
23,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1063 - اطلاعات علمي شيمي و مهندسي شيمي ايران ج 2 سمينارها
5,000 ریال
موجود در انبار. 1064 - اطلاعات و ارتباطات مفاهيم ، نظريه ها
200,000 ریال
موجود در انبار. 1065 - اطلاعات و جامعه(ویرایش دوم با اصلاحات و اضافات) جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 14016 - اطلاعات و مستند سازی اصطلاحنامه ها وتعامل پذیری آن ها با واژگان های دیگر بخش اول
600,000 ریال
موجود در انبار. 1401 - اطلاعات و مستند سازی اصطلاحنامه ها وتعامل پذیری آن ها با واژگان های دیگر بخش دوم جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 14013 - اطلاعات وجامعه (دکتر محسن نوکاریزی) جدید
820,000 ریال
موجود در انبار. 3005 - اطلاعات وجامعه نوین جهانی،فریبرز درودی،نرگس محمدعلیپور جدید
1,000,000 ریال
موجود در انبار. 14018 - اطلاعات وجامعه(دکترمحمدرضا داورپناه)
400,000 ریال
موجود در انبار. 14019 - اعماق تنهایی (مارال محمدی ) جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 13007 - افسانه نوش آفرین(آغا محمدخان قجر) جدید
1,600,000 ریال
موجود در انبار. 13002 - افسانه نیک جستارهایی درباب شاهنامه، آثار سهروردی، اسطوره و.... جدید
34,000,000 ریال
موجود در انبار. 541 - افعال گروهی در انگلیسی جدید
650,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1066 - اقتدار اطلاعات
10,000 ریال
موجود در انبار. 14022 - اقتصاد اطلاعات جدید
750,000 ریال
موجود در انبار. 690 - اقتصاد اطلاعات دکتر محمد حسین دیانی
250,000 ریال
موجود در انبار. 1067 - اقتصاد اطلاعات/محمد حسین دیانی
250,000 ریال
موجود در انبار. 9010 - اقتصاد اطلاعات/هادی شریف مقدم جدید
750,000 ریال
موجود در انبار. 1409 - اقتصاد خرد جدید
900,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1068 - الترجمه بين النظريه و التطبيق من العربيه الي الفارسيه
14,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1069 - الفبای حقوق پديد آورنده (کپی رايت)
6,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1070 - المعجم الصحفی الحديث العربيه - الفارسيه
14,000 ریال
موجود در انبار. 9012 - امواج زندگی جدید
1,150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1071 - انتقال و سازماندهی مجدد در کتابخانه ها
9,000 ریال
موجود در انبار. 1410 - اندیشه ها ودغدغه های حرفه ای مجموعه نوشته های کوتاه درباره مسائل حرفه ای در علم اطلاعات ودانش شناسی جدید
1,200,000 ریال
موجود در انبار. 1072 - انقلاب فراموش شده
1,300,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 14014 - انگلیسی برای دانشجویان اتاق عمل جدید
100,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 140103 - انگلیسی برای دانشجویان اقتصاد
1,300,000 ریال
موجود در انبار. 14016 - انگلیسی برای دانشجویان رشته شیلات
1,200,000 ریال
موجود در انبار. 11012 - انگلیسی برای علم اطلاعات ودانش شناسی(اسفندیاری مقدم-امیدخواه) جدید
180,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 9025 - انگلیسی کاربردی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1073 - انگليسی برای کتابداری – جلد1
13,500 ریال
موجود در انبار. 1074 - انگليسی برای کتابداری – جلد2
40,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1075 - انگليسی کتابداری و اطلاع رسانی برای آمادگی ...
15,500 ریال
موجود در انبار. 1076 - انگليسی مقدماتی برای دانشجويان دانشگاه
100,000 ریال
موجود در انبار. 9001 - انگليسي کاربردي: نکات ضروري زبان انگليسي عمومي مورد استفادۀ دانشجويان همۀ رشته‌هاي تحصيلي، و متون زب جدید
150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1077 - اوضاع سياسی اجتماعی تاريخ ايل بارزان
44,000 ریال
موجود در انبار. 1508 - اولویت های پژوهشی وانتخاب موضوع در اطلاعات و دانش شناسی جدید
1,500,000 ریال
موجود در انبار. 1402 - ای عشق تو موزون تری جدید
1,800,000 ریال
موجود در انبار. 15016 - ایران جلوه های ناب -فارسی :انگلیسی-متن:سیدعبدالرضاقریشی زاده- جدید
3,000,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 621 - ایران دو جلدی دکتر مسعود گلزاری
360,000 ریال
موجود در انبار. 9013 - ایران مهر رخشان جدید
3,500,000 ریال
موجود در انبار. 1144 - ایسار(سی پی اف) استانداردبین المللی پیشینه مستند آرشیوی تنالگان اشخاص و خانواده(خاندان)ها فروست 1 جدید
650,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 9014 - ایمنی درکتابخانه ها مجموعه مقاله های همایش ملی ایمنی درکتابخانه ها1394 جدید
450,000 ریال
موجود در انبار. 14011 - اینترنت اشیاء برای شهرهای هوشمندفناوری وکلان داده ها وامنیت جدید
760,000 ریال
موجود در انبار. 1215 - اینفودمیک در پاندمی کوید-19(مجموعه مقالات از تجربیات جهانی) جدید
3,300,000 ریال
موجود در انبار. 1078 - ايجاد و گسترش كتابخانه‌هاي آموزشگاهي
250,000 ریال
موجود در انبار. 1079 - ايجاد يک مرکز اطلاع رسانی
300,000 ریال
موجود در انبار. 1080 - ايکس . ام . ال در كتابخانه‌ها
150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1081 - اينترنت در مدرسه
35,000 ریال
موجود در انبار. 1082 - اينترنت و جامعه
600,000 ریال
موجود در انبار. 620 - باز اندیشی در فرهنگ و رسانه دکتر روح الله احمد زاده کرمانی جدید
650,000 ریال
موجود در انبار. 703 - بازار یابی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی رضا بصیریان جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 14031 - بازاریابی اطلاعات (مریم اسدی)
400,000 ریال
موجود در انبار. 13004 - بازاریابی محتوایی اصول ،مفاهیم و فرآیندها جدید
900,000 ریال
موجود در انبار. 1510 - بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه اخلاق فناوری اطلاعات جدید
230,000 ریال
موجود در انبار. 1474 - بازسازی وساخت حرفه‌ای کتابخانه وب 2 اندیشه نوین درکتابخانه جدید
550,000 ریال
موجود در انبار. 13005 - بازی وارسازی مفاهیم وکاربردها جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 15000 - بازیابی اطلاعات چندزبانه از پژوهش تا عمل/کارول پیترز، مارتین بارشلر، پل کلاف ؛ ترجمه بهروز یل،اصنافی جدید
1,800,000 ریال
موجود در انبار. 123412 - بازیابی اطلاعات متنی و تصویری با استفاده از پالایش پرس و جو و تحلیل الگو جدید
1,250,000 ریال
موجود در انبار. 14028 - بازیابی اطلاعات همراه جدید
900,000 ریال
موجود در انبار. 1084 - بازيابی اطلاعات الگوريتم ها و روشهای اکتشافی/;کتابخانه رایانه ای
400,000 ریال
موجود در انبار. 1083 - بازيابي پيوسته : نظامها و روشها
150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1085 - بانك اطلاعات محققين و متخصصين
30,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 691 - باید ها و نباید ها در صرع دکتر احمد نگهی نادر عالیشان کرمی
50,000 ریال
موجود در انبار. 1305 - بحثی پیرامون زحاف رایج در شعر فارسی جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 1235 - بخارای من ایل من جدید
1,800,000 ریال
موجود در انبار. 2342 - برداشت درونی یا واقعیت بیرونی: (تحلیل تطبیقی فرآیند تحول درونی فاوست گوته و شیخ صنعان ) جدید
2,700,000 ریال
موجود در انبار. 1087 - بررسی گويش اسفراين
200,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1088 - بررسی و تجزيه وتحليل عوامل موثر بر فرار دختران
20,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1086 - بررسي بيع وقف از ديدگاه فقه و حقوق
22,000 ریال
موجود در انبار. 1235 - برگ برنده شما در مصاحبه معلمی جدید
1,700,000 ریال
موجود در انبار. 1118 - برماچه گذشت جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 14028 - برمدار مسئله نکته هایی پیرامون تدوین مسئله درپژوهش جدید
950,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1089 - برنامه ريزی استراتژيک برای کتابخانه
5,000 ریال
موجود در انبار. 13110 - برنامه نویسی ++c جدید
650,000 ریال
موجود در انبار. 140132 - برنامه نویسی پایتون جدید
1,000,000 ریال
موجود در انبار. 14030 - برندسازی شخصی نویسندگان وپژوهشگران واستادان جدید
940,000 ریال
موجود در انبار. 13113 - برونداد های علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(مقاله کتاب وطرح پژوهشی) جدید
700,000 ریال
موجود در انبار. 15012 - بسترهای اطلاعات دیجیتال : رهیافت‌های نظری برای فهم اطلاعات دیجیتال/لوک تردینیک ؛ ترجمه علی فارسی‌نژا جدید
1,600,000 ریال
موجود در انبار. 11007 - به آسانی پورتال کتابخانه تان راطراحی کنید آموزش گام به گام بابوت استرپ(فریوری) جدید
550,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1091 - بهره وری در کتابداری و اطلاع رسانی
15,000 ریال
موجود در انبار. 14048 - پایگاه داده برای کتابداران آشنایی با ساختار سیستم جامع کتابخانه ومدیریت پایگاه داده جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 11029 - پردازش تصویردردیجیتال سازی منابع کتابخانه ای واسنادبارویکردکاربردی(رضاتیموربخش) جدید
110,000 ریال
موجود در انبار. 14043 - پردازش زبان طبیعی برای وب معنایی جدید
1,800,000 ریال
موجود در انبار. 14049 - پردازش زبان طبیعی وبازیابی اطلاعات (دکتر جعفر مهرادومریم ناصری) جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1700055 - پرندگان مهاجر : داستان های کوتاه و واقعی از دوازده خانم مهاجر ایرانی که به امید آینده ای بهتر جلای جدید
1,300,000 ریال
موجود در انبار. 1472 - پروتکل های مبادله اطلاعات در کتابخانه های دیجیتالی جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 14045 - پژوهش درعلوم اطلاعات و دانش شناسی جدید
3,150,000 ریال
موجود در انبار. 1093 - پژوهش ونگارش (روش تحقيق و مرجع شناسی)
1,200,000 ریال
موجود در انبار. 1473 - پژوهش‌های سنجه‌ای در علم اطلاعات جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 13011 - پنهان کاری تجاری ومعاملات بین المللی قانون وعمل جدید
1,700,000 ریال
موجود در انبار. 140131 - پوشاک هندی جدید
6,000,000 ریال
موجود در انبار. 11111 - پیش پرده کتاب راهنمای تبدیل بینندگان به خوانندگان جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 14044 - پیشگیری از سوختگی داستان موفقیت عبرتهایی که گرفته ایم جدید
820,000 ریال
موجود در انبار. 14049 - پیک صبا جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 1096 - تاثير اطلاعات بر جامعه : بررسی ماهيت ...
550,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1097 - تاريخ اصول کتابداری
37,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1098 - تاريخ چاپ در ايران
14,500 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1099 - تاريخ طب و طبابت در ايران... -2جلدی
120,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1100 - تاريخ کتاب از کهن ترين دوران تا عصر حاضر
12,500 ریال
موجود در انبار. 1101 - تاريخ و فلسفه کتابداری
300,000 ریال
موجود در انبار. 3001 - تاملات درباره برنامه درسی آموزش علوم کتابخانه واطلاعات دراروپا جدید
2,200,000 ریال
موجود در انبار. 1471 - تاملی برکیفیت خدمت درمحیط کتابخانه جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 1095 - تئوری ترجمه و ترجمه کاربردی از عربی تا فارسی
100,000 ریال
موجود در انبار. 1102 - تبحر در فن آوری اطلاعات
100,000 ریال
موجود در انبار. 14048 - تجاری سازی نتایج پژوهش الگوها سازوکارها وراهبردها جدید
1,000,000 ریال
موجود در انبار. 140133 - تجهیزات آماده سازی و پرتاب در موشک های بالستیک برتر دنیا جدید
9,000,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1104 - تحصيلات تکميلی علوم کتابداری و اطلاع رسانی
15,000 ریال
موجود در انبار. 1469 - تحلیل اعتبارات پژوهش فناوری ونوآوری کشور جدید
1,050,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1105 - تحليل حقوقی جايگاه مجلس خبرگان رهبری
250,000 ریال
موجود در انبار. 1106 - تحول اطلاعات در قرن بيست و يکم
150,000 ریال
موجود در انبار. 1468 - تحولات منطقه ای وسیاست خارجی عربستان سعودی درقبال جمهوری اسلامی ایران(1991-2012) جدید
240,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1107 - تدوين و کاربرد اصطلاحنامه
30,000 ریال
موجود در انبار. 1111 - تربیت رسانه ای ویژه ی دانشجویان علوم تربیتی جدید
850,000 ریال
موجود در انبار. 1505 - ترجمان دانش بسط مبانی نظری مدیریت انتقال واشتراک دانش جدید
950,000 ریال
موجود در انبار. 11112 - ترویج کتاب راهنمای علمی جدید
700,000 ریال
موجود در انبار. 14028 - تست نفوذ جدید
650,000 ریال
موجود در انبار. 1234 - تعارض های اخلاقی جدید
1,800,000 ریال
موجود در انبار. 1467 - تعامل انسان و اطلاعات جدید
450,000 ریال
موجود در انبار. 649 - تعامل بازیابی اطلاعات/انتشارات کتابدار
700,000 ریال
موجود در انبار. 14027 - تغذیه دربیماران روحی-روانی جدید
1,500,000 ریال
موجود در انبار. 1466 - تغذیه دربیماران مبتلا به سرطان جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 14040 - تفکر انتقادی دربرنامه های آموزشی کتابخانه جدید
1,980,000 ریال
موجود در انبار. 13016 - تکامل آینده نگاری راهبردی مسیریابی سیاست گذاری عمومی جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 9039 - تکنیکهای گیتار فلامنکو جدید
450,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1109 - تنوع فرهنگی و زبانی در جامعه اطلاعاتی
6,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 2026 - تنوع فرهنگی وتوسعه پایدار جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 15555 - توسعه بنیان های نظری در کتابداری و اطلاع رسان ی‍زشکی مفهوم ردازیُابزارسازیُمدل سازیُنظریه سازی و جدید
1,500,000 ریال
موجود در انبار. 1115 - توسعه بنیان های نظری درکتابداری و اطلاع رسانی پزشکی مفهوم پردازی،ابزارسازی،مدل سازی،نظریه سازی جدید
1,500,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1465 - توسعه سواد سلامت جدید
700,000 ریال
موجود در انبار. 13006 - توسعه فرهنگ مطالعه عوامل، رهنمودهاونظریه ها جدید
850,000 ریال
موجود در انبار. 9008 - جاده راطی می کنم بایادتو،رضاعبداللهی جدید
500,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1110 - جامعه اطلاعاتی
12,000 ریال
موجود در انبار. 14042 - جامعه شناسی ارتباطات علمی جدید
650,000 ریال
موجود در انبار. 14047 - جامعه شناسی اوقات فراغت ومطالعه جدید
1,100,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1111 - جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی
13,500 ریال
موجود در انبار. 1464 - جست وجوی اطلاعات بررسی تحقیقات درباره ی اطلاع یابی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاعاتی جدید
1,500,000 ریال
موجود در انبار. 659 - جستار ی در شاهنامه ی فردو سی دکتر بهمن سید نظری جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 14051 - جستارهای بازیابی اطلاعات بین -زبانی جدید
150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1112 - جستارهايی در تاريخ علوم دوره اسلامی
25,000 ریال
موجود در انبار. 1462 - جستجوی 2 جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 1113 - جستجوی اطلاعات در عصر اطلاعات ؛ اصول…
650,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1114 - جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی ...
600,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 696 - جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی دروب جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 14050 - جغرافیای جهانی شدن جدید
1,500,000 ریال
موجود در انبار. 1115 - جغرافياي سياسي اطلاعات ( فاصله هاي بي فاصله )
350,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1117 - جنبه های نظری علم کتابداری
6,000 ریال
موجود در انبار. 1116 - جنبه هايی از برنامه ريزی توسعه کتابخانه
250,000 ریال
موجود در انبار. 1119 - جهان شبکه ای درآمدی بر نظريه و عمل در باب ....
100,000 ریال
موجود در انبار. 1461 - جهانی شدن و مدل توسعه نظام آموزش عالی درایران بارویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 14041 - چالش هاورویکرد های امنیتی در اینترنت اشیاء جدید
900,000 ریال
موجود در انبار. 622 - چالش های اخلاقی در عصر اطلاعات علی
200,000 ریال
موجود در انبار. 802 - چالش‌های پیش روی یادگیری در کتابخانه : راهکارهایی برای کتابداران شهلا گنجی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 14048 - چشم اندازی کمی برموتورهای کاوش دانشگاهی جدید
1,200,000 ریال
موجود در انبار. 14034 - چشمه ای درکویر
150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1122 - چکيده نامه پايان نامه های کتابداری و اطلاع رسانی
24,600 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1123 - چگونه از کتاب خود مراقبت کنيم
4,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1125 - چون و چرايی درباب سياستهای نشر کتاب
10,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1124 - چهل و هشتمين کنگره فيد (گزيده مقالات)
30,000 ریال
موجود در انبار. 14021 - حس قریبگی من زن جدید
150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 11024 - حسابداری بهای تمام شده (صنعتی 1)-(اسماعیل زاده-پناهی) جدید
1,450,000 ریال
موجود در انبار. 11003 - حسابداری پیشرفته1 به زبان ساده وکاربردی(دکترعلی اسماعیل زاده -مجیدعبداللهی) جدید
1,500,000 ریال
موجود در انبار. 1459 - حفاظت درکتابخانه های دیجیتال جدید
1,050,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1126 - حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه‌ای
12,500 ریال
موجود در انبار. 130012 - حفاظت ومرمت موادآرشیوی جدید
1,100,000 ریال
موجود در انبار. 14053 - حق مولف کتابخانه های دیجیتالی مسائل وچالش ها جدید
1,050,000 ریال
موجود در انبار. 1132 - حقوق مالکيت فکری حق مولف و مالکيت صنعتی
300,000 ریال
موجود در انبار. 680 - خدمات اطلاع رسانی در کتابخانه های دانشگاهی جدید
750,000 ریال
موجود در انبار. 14047 - خدمات اطلاعاتی وکاربرد آن سنجش وآماربرای کتابخانه ها وفراهم آورندگان اطلاعات جدید
900,000 ریال
موجود در انبار. 14038 - خدمات انتفاعی درکتابخانه ومراکز اطلاع رسانی
150,000 ریال
موجود در انبار. 14038 - خدمات ایجاد سپردنگاه های سازمانی جدید
3,000,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 3014 - خدمات اینترنتی درکتابخانه های عمومی،مولف:مریم آذرگون،مهنازجعفری جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 1134 - خدمات عمومی کتابخانه و روشهای آن
200,000 ریال
موجود در انبار. 1135 - خدمات فنی (ويرايش هشتم)
37,500 ریال
موجود در انبار. 14037 - خدمات کتابخانه ای ویژه برای کودکان بکارگیری شایستگی های لازم برای کار
150,000 ریال
موجود در انبار. 1136 - خدمات کتابخانه در نظريه و عمل
250,000 ریال
موجود در انبار. 1138 - خدمات کتابخانه های عمومی- رهنمودهای ايفلا
700,000 ریال
موجود در انبار. 14052 - خدمات مرجع واطلاع یابی از نظریه تاعمل جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 11016 - خدمات نوین کتابخانه های دانشگاهی(صراف زاده-خالقی) جدید
1,250,000 ریال
موجود در انبار. 715 - خدمات ویژه کتابخانه برای نابینایان سعید غفاری و فریده خرامین جدید
500,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1139 - خريد کتاب برای کتابخانه
8,000 ریال
موجود در انبار. 1140 - خصوصی سازی بيان الگويی موفق در راه آهن ژاپن
150,000 ریال
موجود در انبار. 14027 - خط فکری در طراحی موشک با سرعت بالا جدید
3,800,000 ریال
موجود در انبار. 1310 - خلاصه جامع مباحث تخصصی آزمون کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 1141 - خلاصه رده بندی دهدهی ديويی و نمايه نسبی
155,000 ریال
موجود در انبار. 1311 - خلاصه مباحث روش های تحقیق و آمار جدید
450,000 ریال
موجود در انبار. 1308 - خلاصه مباحث کتابداری و اطلاع رسانی جدید
900,000 ریال
موجود در انبار. 15008 - خلاصه مباحث مدیریت دانش ویژه دانشجویان علم اطلاعات ودانش شناسی(علاقمندان آزمون های ورودی دکتری وکارش جدید
1,500,000 ریال
موجود در انبار. 14037 - خلاقیت نوشتاری وهنر نوشتن
100,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 669 - خلاقیت و نو آوری در کتابخانه های عمومی جدید
55,000 ریال
موجود در انبار. 9007 - خنجر به گلو ستیزه گری احمد شاملو جدید
1,200,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1142 - خودآموز آسان اينترنت
23,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1144 - دائره المعارف بزرگ اسلامی - 14جلدی
1,400,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1145 - دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی - جلد1
80,000 ریال
موجود در انبار. 1146 - داده پردازی برای کتابداران و اطلاع رسانان
200,000 ریال
موجود در انبار. 11006 - داده کاوی درعلم اطلاعات ودانش شناسی مفاهیم وکاربرد(حمیدقاضی زاده-خزانه ها) جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 14065 - داده های بزرگ چالش هاوفرصت ها جدید
1,350,000 ریال
موجود در انبار. 14062 - دارد احساسم به توکم می شود جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 14033 - داشنگاه کارآفرین مفاهیم وشاخص ها
1,830,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1151 - دانش ، سنجش و ارزيابی
16,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1147 - دانش ايران در سطح بين الملل 2004
30,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1148 - دانش ايران در سطح بين الملل سال 2001
24,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1149 - دانش ايران در سطح بين الملل سال 2002
25,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1150 - دانش ايران در سطح بين الملل سال 2004
30,000 ریال
موجود در انبار. 14035 - دانش پژوهی دیجیتالی
250,000 ریال
موجود در انبار. 1457 - دانش و نظام‌های دانش فراگیری از شگفتی‌های ذهن جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 1458 - دانش وترجمان دانش جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 14064 - دانش وشناخت در کتابداری واطلاع رسانی جدید
2,200,000 ریال
موجود در انبار. 14070 - دانشنامه کتابداری اطلاع رسانی پزشکی(داکاپ) جدید
1,280,000 ریال
موجود در انبار. 1111 - دانشنامه اساطیر ایران جدید
14,000,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1153 - دانشنامه جهان اسلام - 9جلدی
680,000 ریال
موجود در انبار. 707 - دانشنامه علم سنجی ترجمه دکتر غلامرضا حیدری و روح الله خادمی جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 1154 - دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
1,350,000 ریال
موجود در انبار. 1456 - دایره المعارف بین المللی نشرکتاب بخش نخست موضوعات جدید
650,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1155 - دايره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ج2
110,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1156 - دايره المعارفها
10,000 ریال
موجود در انبار. 13023 - دختران درزمان جنگ وداستان های کوتاه دیگر/دبیزش جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 619 - در آمدی بر سنجش عملکرد جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 620 - در آمدی بر فلسفه علم و پژوهش در علوم انسانی جلد 2
500,000 ریال
موجود در انبار. 619 - در آمدی بر فلسفه علم و پژوهش در علوم انسانی جلد یک
500,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 631 - در آمدی بر کتابداری حسین مختاری معمار
13,500 ریال
موجود در انبار. 720 - در آمدی بر مفاهیم استاندارد ها و نرم افزار های آرشیوی دکتر کوکبی و دکتر شریف آبادی و دکتر اصنافی جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 638 - در آمدی بر نمایه سازی
300,000 ریال
موجود در انبار. 1455 - در آمدی براخلاق اطلاعات مبانی و مفاهیم اخلاق اطلاعات از دیدگاه لوچیانوفلوریدی جدید
850,000 ریال
موجود در انبار. 1373 - درآمدی بر بازاریابی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی جدید
1,700,000 ریال
موجود در انبار. 15009 - درآمدی بر توانمندسازی سازمانی/ بهرام صالح‌صدق‌پور، لیلا رضائی جدید
800,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1159 - درآمدی بر کتابداری (ويرايش دوم)
13,500 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1157 - درآمدی بر مطالعه و نقش خدمات ...
15,000 ریال
موجود در انبار. 1158 - درآمدی بر نمايه سازی و چکيده نويسی
600,000 ریال
موجود در انبار. 1454 - درجستجوی شاخص‌های سواداطلاعاتی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 14063 - درجستجوی معنا راهبردی آینده نگر برای سازمان ها جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 14036 - درستایش کتاب(شامل سخنان بزرگان .مشاهیر.شاعران ونوابغ جهان)
150,000 ریال
موجود در انبار. 14066 - درسنامه جامع کتابداری واطلاع رسانی با تاکید بربانک های اطلاعاتی
2,400,000 ریال
موجود در انبار. 14070 - درسنامه مشاور ه خوانندگان جدید
1,100,000 ریال
موجود در انبار. 13111 - درک خطای آماری سرآغازی برای بیولوژیست ها جدید
1,100,000 ریال
موجود در انبار. 13022 - درکوچه های بن بست جدید
130,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1160 - دستنامه آموزش از راه دور با تاکيد بر علوم کتابداری
12,000 ریال
موجود در انبار. 9038 - دستنامه پایگاههای اطلاعاتی جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 987 - دستنامه پیایند های فارسی مهران آشوری چاپ 91 جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 9027 - دستنامه شاپا بخش فهرست نویسی جدید
150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1161 - دستنامه شماره استاندارد بین المللی کتاب ISBN
5,000 ریال
موجود در انبار. 1162 - دستنامه عملی آزمونهای علوم کتابداری
350,000 ریال
موجود در انبار. 1163 - دستنامه فهرست نويسی کتابهای لاتين به فارسی
5,000 ریال
موجود در انبار. 9028 - دستنامه فهرستنویسی پیایندها براساس مارک ایران جدید
80,000 ریال
موجود در انبار. 626 - دستنامه قواعد فهرستنویسی ویراست چهارم جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 607 - دستنامه نر م افزار هیست سایت جدید
150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1165 - دستنامه واژه پردازی فارسی و لاتين
30,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 564 - دستور مختصر و مفید زبان انگلیسی جدید
65,000 ریال
موجود در انبار. 657 - دستور نامه مدیریت اسناد الکترونیکی برای آرشیو داران شورای جهانی آرشیو جدید
150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1166 - دستورنامه برگه آرايی
7,000 ریال
موجود در انبار. 17555 - دقیقه نودی نباش راهنمای عملی و کاربردی مدیریت زمان و غلبه بر اهمال کاری ویژه دانش آموزان دانشجویان جدید
500,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 15017 - دکترعلی شکوئی : مرد اخلاق و عمل علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران از نگاه دیگران/ جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 14068 - دگر سنجه ها برای متخصصان اطلاعات گذشته حال وآینده جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 14062 - دل تکانی /غلامرضا فدائی جدید
800,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 13020 - دل سپرده به کودکان مصاحبه تاریخ شفاهی با ثریا قزل ایاغ جدید
210,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 660 - دنیای مجازی امکانات قوانین روشها و ابزار های ارزیابی جدید
150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1167 - دو ميوه بهشتي
25,000 ریال
موجود در انبار. 14066 - دوباره اندیشی درباره نظام های سازماندهی دانش جدید
850,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1168 - دورکاری برای کتابداران و اطلاع رسانان
5,000 ریال
موجود در انبار. 1453 - دورکاری درسازمان‌هاومراکزاطلاع‌رسانی جدید
500,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1169 - دورکاری مفاهيم و فرآيند برنامه ريزی
7,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1170 - دوره مقدماتی آموزش جستجو در وب
45,000 ریال
موجود در انبار. 1213 - ده داستان در ده مرخ جدید
900,000 ریال
موجود در انبار. 14069 - دیوان حیران دنبلی جدید
1,500,000 ریال
موجود در انبار. 1171 - ديدارهای دور (ادبيات سفرنامه ای)
150,000 ریال
موجود در انبار. 14084 - ذخیره وبازیابی تصاویر وفیلم ها در رسانه های خبری جدید
1,100,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1172 - ذخيره سازی با تاکيد بر ظرفيت و اهميت کاربردی اطلاعات
22,000 ریال
موجود در انبار. 2324 - رازها یا راه ها؟ جدید
800,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 661 - راهبردهایی برای کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی جدید
18,000 ریال
موجود در انبار. 14025 - راهکارهای پیشگیری از فساد در معاملات دولتی در شرایط تحریم جدید
850,000 ریال
موجود در انبار. 719 - راهکارهای عبور موفق از داوری در مجلات علمی رحیم علیجانی جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 1559 - راهنمای ارزیابی اثرات روشها وتجربیات کمی اجرای برنامه ها در حوزه سیاست گذاری عمومی جدید
300,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1178 - راهنمای استفاده از رده بندی کنگره جلد1
32,500 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1179 - راهنمای استفاده از رده بندی کنگره جلد2
27,500 ریال
موجود در انبار. 648 - راهنمای استفاده از سرعنوان های موضوعی کتابخانه کنگره جدید
700,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1304 - راهنمای استفاده از واژه پرداز WORD 2007 به همراه آموزش تایپ ده انگشتی
30,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1180 - راهنمای ايجاد کتابخانه های آموزشگاهی
3,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1181 - راهنمای ايجاد و گسترش کتابخانه های آموزشگاهی
15,000 ریال
موجود در انبار. 1182 - راهنمای بهره گيری از ابزارهای فهرستنويسي موضوعی ، رده بندی و نمايه سازی
200,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1183 - راهنمای پژوهش تاريخی ( کتابخانه ای)
53,000 ریال
موجود در انبار. 11032 - راهنمای تاریخ شفاهی(رضامهاجر) جدید
420,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1184 - راهنمای توصيفی وب سايت پايان نامه ها
10,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1452 - راهنمای جامع پژوهشهای کمی کیفی و ترکیبی جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. 618 - راهنمای جامع روش های تحقیق در علوم تربیتی وروان شناسی همراه با 753پرسش و پاسخ آزمون های سراسری جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 1501 - راهنمای فراسکاتی رهنمودهای پیشنهادی سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی اروپا برای ارزیابی فعالیتهای پژهش جدید
420,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1186 - راهنمای کاربرد و آموزش نظام بازیابی اطلاعات CDS/ ISIS
7,500 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1187 - راهنمای کتابخانه های تخصصی ودانشگاهی ايران به ...
25,000 ریال
موجود در انبار. 642 - راهنمای متون تخصص (1) عاوم کتابداری و اطلاع رسانی علی اکبر خاصه و رحیم علیجانی جدید
250,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1188 - راهنمای مجله ها و روزنامه های ايران 1383و 1384 جلداول
40,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1189 - راهنمای مجله هاو روزنامه های ايران 1383و 1384 جلددوم
15,000 ریال
موجود در انبار. 13113 - راهنمای مدیریت منابع الکترونیکی درکتابخانه ها جدید
1,000,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1190 - راهنمای نصب و راه اندازی
11,000 ریال
موجود در انبار. 685 - راهنمای نگارش پایان نامه ساختار آیین نگارش شیوه استنادی صفه آرایی با word جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 1451 - راهنمای نگارش و ارائه شفاهی جدید
800,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1191 - راهنمای يافتن اطلاعات با کيفيت در اينترنت
30,000 ریال
موجود در انبار. 14058 - راهنمایی برای انتشار مقاله ای علمی جدید
1,200,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1175 - راهنماي استفاده از منابع اينترنتي در نوشته هاي علمي
20,000 ریال
موجود در انبار. 1176 - راهنماي نگارش گزارش هاي علمي و فني
150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1177 - راهنماي همايش هاي ايران شماره هاي مختلف
12,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1173 - رئاليسم و پژوهش تربيتی
15,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 15002 - رباعیات حکیم خیام نیشابوری/ بر اساس نسخه محمدعلی فروغی ؛ ترکیب خوشنویسی محمدمهدی منصوری ؛ تذهیب مجید جدید
2 ریال
موجود در انبار. 14057 - ربط در علم اطلاع رسانی جدید
650,000 ریال
موجود در انبار. 14056 - رتبه بندی علمی دانشگاه های جهان 2008دانشگاه ژیائو شانگهای جدید
200,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1192 - رده بندی اسلام برای کتابخانه های بزرگ اسلامی
2 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1195 - رده بندی دهدهی ديويی راهنمای عملی شماره ....
2 ریال
موجود در انبار. 1401 - رده بندی دهدهی ديويی راهنمای عملی/کتاب تمرین جدید
300,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1193 - رده بندی دهدهی ديويی- ادبيات ايرانی
2 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1194 - رده بندی دهدهی ديويی- تاريخ ايران
2 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1197 - رده بندی کنگره - (فلسفه اسلامی) BBR
7,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1196 - رده بندی کنگره – PG (ادبيات روسيه)
28,000 ریال
موجود در انبار. 1199 - رده بندی کنگره – زبانها و ادبيات ايرانی PIR
500,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1198 - رده بندی کنگره –LGR (مراکز آموزش ايران)
2 ریال
موجود در انبار. 1450 - ردهbp اسلام گستش رده اسلام براساس نظام رده بندی کنگره جدید
200,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1200 - رسا ، نرم افزار جامع کتابخانه ، مرکز اسناد و آرشيو
2 ریال
موجود در انبار. 1236 - رسانه های آموزش بیمار اصول و روش های تولید و ارائه جدید
750,000 ریال
موجود در انبار. 14055 - رسانه های اجتماعی هویت و فرهنگ جوانان جدید
600,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 11030 - رسانه های نوین ومسائل اجتماعی جدیددرایران(علی ربیعی) جدید
270,000 ریال
موجود در انبار. 14061 - روابط عمومی توانمند رهنمودهایی برای کتابخانه ها جدید
700,000 ریال
موجود در انبار. 1254 - روان خوانی اول ناشرحکایت قلم جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 14060 - روانشناسی بالینی در طول عمر جدید
700,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1204 - روانشناسی مطالعه
2 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 13018 - روزگار بی قراری مازندران وگرگان دراشغال ارتش سرخ جدید
2 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 617 - روزنامه خاطرات ناصر الدین شاه جدید
2 ریال
موجود در انبار. 1212 - روش پژوهش در سیستم های اطلاعاتی جدید
1,700,000 ریال
موجود در انبار. 1448 - روش تحقیق مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی جدید
1,300,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 685 - روش تحقیق و آمار برای کتابداران و متقاضیان ورود به کارشناسی ارشد و دکتری جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 14080 - روش تحقیق وگزارش نویسی راهنمای علمی تدوین پایان نامه ورساله تحصیلی
150,000 ریال
موجود در انبار. 1206 - روش های آماری برای متخصصان کتابداری ...
1,650,000 ریال
موجود در انبار. 13112 - روش های بلند اندیشی تبیین وکاربردها درپژوهش های انسان محور جدید
1,000,000 ریال
موجود در انبار. 14085 - روش های بنیادی پژوهش درعلم اطلاعات ودانش شناسی جدید
3,200,000 ریال
موجود در انبار. 637 - روش های پژ وهشی در کتابداری و اطلاع رسانی/کومار جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 14057 - روش های نوین مطالعه وبرنامه ریزی جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 1205 - روشهای اساسی پژوهش برای کتابداران
900,000 ریال
موجود در انبار. 1207 - روشهای پژوهش درکتابداری و اطلاع رسانی
20,000 ریال
موجود در انبار. 1208 - روشهای تخقيق درکتابداری
400,000 ریال
موجود در انبار. 1209 - روشهای يادگيری و مطالعه
400,000 ریال
موجود در انبار. 140140 - رویا روی رویا
150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1201 - رهبري معلم و مديريت رفتار در مدارس
22,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1399 - رهنمود های ایفلا برای کتابخانه های سیار جدید
2 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1202 - رهنمودها و استانداردهای کتابخانه های عمومی
950,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 717 - رهنمودهایی برای ارائه خدمات کتابخانه ای به اشخاص مبتلا به بیماری های روانی بهروز رسولی جدید
2 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1203 - رهنمودهايي برای سياست های اصطلاح شناسی
2 ریال
موجود در انبار. 677 - ریشه های فرهنگی ارتباط در ایران(چاپ دوم) دکتر مهدی محسنیان راد جدید
400,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 618 - زبان انگلیسی عمومی ویژه آزمون دکتری نیمه متمرکز کارشناسی ارشد و تافل سال چاپ 90 جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 1398 - زبان انگلیسی مدیریت اطلاعات جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 14083 - زبان مخفی چیست؟
150,000 ریال
موجود در انبار. 1444 - زخم فشاری جدید
2,500,000 ریال
موجود در انبار. 1210 - زندگی با کتاب
250,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1211 - زندگی نامه کتابداران خراسان
20,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1397 - زندگی نامه و کارنامه علمی -فرهنگی جدید
500,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1212 - زندگی وسرنوشت کتابخانه اسکندريه
12,000 ریال
موجود در انبار. 1240 - زنمرگی و آقا و خانم ه جدید
600,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1213 - زيبا لبا
28,000 ریال
موجود در انبار. 1214 - ساختار مواد آرشيوي (كتابداري)
200,000 ریال
موجود در انبار. 11018 - ساختارهای شغلی علم اطلاعات ودانش شناسی:گذشته حال وآینده(صمیمی-رحمانی-) جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 1215 - ساختمان و تجهيزات كتابخانه(بابک پرتو)
750,000 ریال
موجود در انبار. 14076 - ساختواژه اصطلاح شناسی ومهندسی دانش
800,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1216 - سازمان ها و مراکز بين الملی کتابداری و ...
15,000 ریال
موجود در انبار. 689 - سازماندهی اطلاعات /ترجمه دکتر محمد حسین دیانی
300,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 954 - سازماندهی اطلاعات ازرف تا وب محمد رضا نیازمند جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 14070 - سازوکارها والزامات حکمروایی شایسته درپسا کرونا جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 12123 - سام در کتابخانه بیمارستان جدید
680,000 ریال
موجود در انبار. 14079 - سامانه استاندارد ساز وخطایاب متون علمی فارسی جدید
900,000 ریال
موجود در انبار. 1120 - سایه های پشت شیشه جدید
1,600,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1396 - سبک استناد ونکوور جدید
50,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 663 - سپس بی قراری جدید
30,000 ریال
موجود در انبار. 14074 - ستاره های سوسن جدید
1,400,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1395 - سرطان پیشرفته چه چیزی را الان باید بدانید جدید
70,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1218 - سرعنوانهای موضوعی زبان فارسی- 3جلدی
225,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1219 - سرعنوانهای موضوعی زبان فارسی- پيوست يک
45,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1220 - سرگذشت مطبوعات ايران – 2جلدی
115,000 ریال
موجود در انبار. 3533 - سماع نامه ابن قیسرانی ابوالفضل محمد بن طاهر بن علی بن احمد مقدسی همراه با متن عربی کتاب السماع جدید
1,800,000 ریال
موجود در انبار. 14095 - سمینار تحقیق وپیشنهادیه نویسی در کتابداری واطلاع رسانی
350,000 ریال
موجود در انبار. 1394 - سنجش پژوهش‌های دانشگاهی روش انجام یک مطالعه کتاب سنجی جدید
600,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1221 - سنجش خوانايی نوشته های فارسی
4,000 ریال
موجود در انبار. 14095 - سنجش سواد اطلاعاتی با استفاده از ابزار ها و تکالیف استاندارد
250,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1222 - سنجش عملکرد در خدمات کتابداری و اطلاع رسانی
5,000 ریال
موجود در انبار. 639 - سنجش منابع و نظام های الکترونیکی برای متخصصات کتابداری و اطلاع رسانی جدید
1,500,000 ریال
موجود در انبار. 15001 - سنجش و ارزیابی خدمات اطلاعاتی/تالیف فرنوش عظیمی‌خبازان ؛ ویراستار افسانه عطایی جدید
850,000 ریال
موجود در انبار. 1393 - سنجش ومصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی :مفاهیم وکاربردها جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 14079 - سنجه های وبی برای متخصصان کتابداری واطلاع رسانی جدید
3,500,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 655 - سنش کیفی ارزیابی عملکرد کتابخانه ها جدید
80,000 ریال
موجود در انبار. 14072 - سواد اطلاعاتی در عصر دیجیتال جدید
600,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 671 - سواد اطلاعاتی در مدارس جدید
40,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1223 - سواد اطلاعاتي
10,000 ریال
موجود در انبار. 1245 - سواداطلاعاتی برای دانشجویان جدید
1,800,000 ریال
موجود در انبار. 14079 - سوادرسانه ای وکتابخانه ها جدید
1,550,000 ریال
موجود در انبار. 3010 - سیاست ملی کتابخانه های عمومی موردپژوهی های بین المللی،محمدخندان جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 14073 - سیاست ها وراهبرد های اطلاعاتی جدید
1,300,000 ریال
موجود در انبار. 2353 - سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد در علم و فناوری جدید
1,300,000 ریال
موجود در انبار. 11023 - سیبرنتیک نظریه عمومی کنترل مکانیسم هادرسیستم های مکانیکی وارگانیکی(داورپناه) جدید
1,650,000 ریال
موجود در انبار. 14078 - سیر تاریخی روزنامه در ایران ازآغاز تاکنون جدید
850,000 ریال
موجود در انبار. 641 - سیری فلسفهی در سپهر اطلاعات جستارهایی پیرامون اطلاعات
250,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 667 - سیستان و بلوچستان نامه نویسنده دکتر ایرج افشار (سیستانی) جدید
230,000 ریال
موجود در انبار. 18088 - سیستم شناسایی اتوماتیک aisدر کشتی (برای افسران عرشه)
100,000 ریال
موجود در انبار. 1224 - سیستم مدیریت خوردگی آشنایی با مفاهیم مهندسی مدیریت خوردگی و الگوهای مدیریت خوردگی جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 14071 - سیستم های اطلاع رسانی پزشکی جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 14096 - سیستم های اطلاعات مدیریت جدید
1,400,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1392 - سیستم های الکترونیکی تجدید پذیر و کارآمدسیستم های الکترونیکی تجدید پذیر و کارآمد جدید
350,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1224 - سيستمها ، خدمات و مراکز اطلاع رسانی
15,500 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1225 - سيمای کتاب
15,000 ریال
موجود در انبار. 9029 - شاخص عملکردبرای کتابخانه های ملی(استانداردایزو2009:28118) جدید
95,000 ریال
موجود در انبار. 1391 - شاخص هرش و شاخص‌های مکمل آن جدید
700,000 ریال
موجود در انبار. 15007 - شبکه‌های اجتماعی: تاملی بر نقش آنها درکتابخانه‌ها/ حمید قاضی‌زاده، امیررضا اصنافی، زلیخا جهانشاهی. جدید
750,000 ریال
موجود در انبار. 3000 - شرح وترجمه الاسفارعن نتایج الاسفار جدید
850,000 ریال
موجود در انبار. 1389 - شرح ویژگی های اخلاق حرفه ای کتابداران در آئینه اسلام جدید
95,000 ریال
موجود در انبار. 14093 - شعر می روید جدید
550,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 11025 - شعرخون دوست ندارد این فانکشنالیست جدید
150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1226 - شمه ای از انتشار کتاب در ايران
9,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1227 - شمه ای از کتاب ، کتابخانه و نشر کتاب
9,950 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1228 - شناخت اطلاعات
15,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1229 - شناخت دريا ي مازندران و پيرامون آن
40,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 794 - شناخت نامه دانشنامه ها تشریحی -تصویری دکتر فرشته آهنگری جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 1230 - شناخت و پياده سازي كتابخانه هاي ديجيتالي و مجازي
150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1232 - شناخت و ساخت کاغذهای دست ساز
8,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1231 - شناخت وب
30,000 ریال
موجود در انبار. 14093 - شناخت وجریان اطلاعات جدید
2,100,000 ریال
موجود در انبار. 1233 - شناختی از دانش شناسی
650,000 ریال
موجود در انبار. 140125 - شناسایی دانشمندان برتر از منظر علم سنجی جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 13226 - شیعه در تاریخ ایران/ شیعه چه می گوید و چه می خواهد جدید
4,800,000 ریال
موجود در انبار. 666 - شیوه عملی مقاله نویسی جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 473 - شیوه نامه ایران(راهنمای استنادی به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی جدید
100,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 9030 - شیوه نامه دانشنامه جامع استانی(به انضمام مقولات ومدخل های اصلی وشیوه تدوین مقالات) جدید
80,000 ریال
موجود در انبار. 1425 - شیوه های استناددرمتون علمی جدید
230,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1424 - شیوه های تقویت حافظه جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 14091 - شیوه‌های یادگیری و مطالعه
100,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1235 - شيوه بهره گيری از کتابخانه و منابع اطلاعاتی
20,000 ریال
موجود در انبار. 1236 - شيوه نامه ايران
100,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1237 - شيوه نامه فارسی نويسی واژه های فرانسه
11,500 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1238 - شيوه نامه ويرايش - 7جلدی
69,500 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1240 - شيوه های مطالعه
5,000 ریال
موجود در انبار. 14094 - صنعت داده تجارت واقتصاد اطلاعات وکلان داده ها جدید
1,700,000 ریال
موجود در انبار. 697 - ضرورت های ساختار ی اصطلاحنامه
250,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1242 - طراحی برنامه درسی کارشناسی ارشد علوم کتابداری
10,000 ریال
موجود در انبار. 14090 - طراحی پایگاه وب دستگاههای دولتی اطلاعات وارتباطات
100,000 ریال
موجود در انبار. 11019 - طراحی فراینددوره های آموزشی کوتاه مدت(ابویی اردکانی-سلطان محمدی) جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 1386 - طراحی کتابخانه الکترونیکی جدید
1,080,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1385 - طراحی و مدیریت وب کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی جدید
1,800,000 ریال
موجود در انبار. 1243 - طراحی وب سايت راهنماي گام به گام برای کتابخانه ها
300,000 ریال
موجود در انبار. 1241 - طراحي وب سايت راهنماي گام به گام براي كتابخانه
200,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 692 - طرحی نو در طبقه بندی علوم دکتر غلامرضا فدائی جدید
35,000 ریال
موجود در انبار. 14090 - طنز همچون شگرد اولین راهنمای علمی طنز نویسی جدید
1,300,000 ریال
موجود در انبار. 14031 - عدالت تربیتی بنیان های نظری وچالش های آن جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 13006 - عدالت تربیتی بنیان های نظری وچالش های آن جدید
600,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1244 - عصر اطلاعات ظهور جامعه شبکه ای 3 جلدی
180,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1245 - علم اطلاع رسانی در نظر و عمل
28,000 ریال
موجود در انبار. 140104 - علم اطلاعات دانش شناسی در برخی از کشورهای پیشرو :برنامه ها وگروه های آموزشی
2,150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1246 - علم اطلاعاتی و جامعه اطلاعاتی
15,000 ریال
موجود در انبار. 10102 - علم‌سنجی‌ برای علوم‌ انسانی‌ و‌ اجتماعی‮‬‏‫ جدید
1,300,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1247 - علوم اطلاع رساني شماره هاي مختلف مجله
15,000 ریال
موجود در انبار. 13106 - علوم انسانی دیجیتال درکتابخانه چالش ها وفرصت ها برای متخصصان موضوعی جدید
1,800,000 ریال
موجود در انبار. 1248 - فارسی عمومی متون نظم و نثر
350,000 ریال
موجود در انبار. 140103 - فرآیند های جامعه شناختی با تاکید بر مسائل جامعه شناسی نظم وتغییر جدید
2,150,000 ریال
موجود در انبار. 140106 - فرا شناخت کیهانی و مولانا
3,000,000 ریال
موجود در انبار. 14086 - فراداده شکل دادن به دانش ازعهدباستان تا وب معنایی
1,200,000 ریال
موجود در انبار. 140134 - فراسوی زمان جدید
600,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1253 - فرايند تدوين اصطلاحنامه
25,000 ریال
موجود در انبار. 11021 - فرشته ونقش آن درهنر غرب (سلیمانی زاده)
200,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1254 - فرصت حضور (مجموعه مقالات کتابداری) - جلد1
2 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 2001 - فرماندهی و نافرمانی : تاریخ شفاهی زندگی و آثار سپهبد خلبان شاپور آذربرین.../ به کوشش حسین دهباشی جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 1421 - فرهنگ واژه نمای فروغ فرخ زاد جدید
3,600,000 ریال
موجود در انبار. 1256 - فرهنگ اختصارات علوم کتابداری و اطلاع رسانی
400,000 ریال
موجود در انبار. 1420 - فرهنگ اصطلاحات پزشکی و رایانه در تداول عامه جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 140104 - فرهنگ توصیفی اختلا لات زبان واصطلاحات وابسته جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1258 - فرهنگ توصيفی تکنولوژی ، شامل اصطلاحات
300,000 ریال
موجود در انبار. 668 - فرهنگ جامع کتابداری و اطلاع رسانی انگلیسی -فارسی چاپ زمستان 90 جدید
500,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1259 - فرهنگ جامع مرجع شناسی
12,500 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1260 - فرهنگ حفظ ونگهداری مواد کتابخانه و بايگانی ...
14,000 ریال
موجود در انبار. 11011 - فرهنگ خواندن مبانی نظری وراههای عملی ایجاد توسعه ونهادینه کردن رفتارخواندن(مهدی حسینی) جدید
5,700,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1261 - فرهنگ دانش شناسی
19,500 ریال
موجود در انبار. 1263 - فرهنگ علوم سیاسی
500,000 ریال
موجود در انبار. 1264 - فرهنگ فشرده علوم کتابداری و اطلاع رسانی
150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1265 - فرهنگ کتاب
85,000 ریال
موجود در انبار. 140105 - فرهنگ لغات مدیریت دانش انگلیسی به فارسی
1,150,000 ریال
موجود در انبار. 9036 - فرهنگ مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. 1384 - فرهنگ مطالعه درایران فرصتها وتهدید ها جدید
550,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1266 - فرهنگ نوين مطبوعات فارسی عربی
14,000 ریال
موجود در انبار. 140107 - فرهنگ واژگان اصول و روش تحقیق در علوم انسانی
1,150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1267 - فرهنگ هفت زبانه حفاظت و نگهداری آرشيو
25,000 ریال
موجود در انبار. 13245 - فریاد زمین یا مجموعه از هایکوهای انگلیسی the cry of the earth جدید
980,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1268 - فصلنامه کتابهای اسلامی
15,000 ریال
موجود در انبار. 1381 - فلامنکو هنرکولی‌ها جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 18087 - فلسفه علم اطلاعات بنیاد ها وروش ها جدید
1,700,000 ریال
موجود در انبار. 1269 - فلسفه کتابداری و اطلاع رسانی/فاطمه رهادوست/کتابدار
2,050,000 ریال
موجود در انبار. 640 - فلسفه ی اطلاعات
250,000 ریال
موجود در انبار. 621 - فن آوری اطلاعات و ارتباطات مفاهیم و کاربرد / ترجمه حمید محسنی
750,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1270 - فن آوري اطلاعات و كتابخانه ها
22,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1272 - فن جمع آوری اسناد
3,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1273 - فن نشر کتاب (يونسکو)
16,500 ریال
موجود در انبار. 1274 - فناوری اطلاعات ، ارتباطات و شبکه ها
140,000 ریال
موجود در انبار. 140107 - فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
800,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 3020 - فناوری اینرسی(جلد1)مترجم:محمدعلی الهیان جدید
280,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1275 - فنون پرسش کاوی و پاسخ يابي از کتابخانه (مبانی مرجع)
20,000 ریال
موجود در انبار. 1276 - فنون مديريت برای کتابداران
900,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1277 - فهرست دست نويس های فارسی در ...
80,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1278 - فهرست کتاب هفته – 3جلدی
118,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 13017 - فهرست نسخ خطی جلد46 جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 1279 - فهرست نويسی اصول و روشها
500,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1281 - فهرستگان کتابهای بريل ايران
7,000 ریال
موجود در انبار. 1286 - فهرستنویسی کتاب با استفاده از قواعد ....
250,000 ریال
موجود در انبار. 610 - فهرستنویسی ورده بندی منابع اطلاعاتی جدید
950,000 ریال
موجود در انبار. 140103 - فهرستنویسی/دکتر زهرا اباذری
250,000 ریال
موجود در انبار. 1285 - فهرستنويسی (ويرايش دوم)
250,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1283 - فهرستنويسی منابع اينترنتی دستنامه و راهنمای عملی
10,000 ریال
موجود در انبار. 1284 - فهرستنويسی و رده بندی برای کمک کتابداران
160,000 ریال
موجود در انبار. 10000 - فهرستنويسي رايانه اي نويسنده : دكتر رحمت الله فتاحي ، سيد مهدي طاهري ، با همكاري فرشته ناقدي احمدي
300,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1282 - فهرستنويسي منابع الكترونيكي با استفاده از قواعد فهرستنويسي انگلو - امريكن
25,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1287 - فهرستهای رايانه ای (مقالات سمينار مشهد)
22,500 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1288 - قار قار كلاغان
8,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1380 - قانون کتاب جدید
350,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 728 - قدرت اطلاعات تاثیر طلاعات بر نظریه توسعه جدید
69,000 ریال
موجود در انبار. 1379 - قدرت گرافیک اطلاعات استفاده ازتصاویر برای برقراری ارتباط موثربامخاطبان جدید
900,000 ریال
موجود در انبار. 170001 - قلعه دختر جدید
900,000 ریال
موجود در انبار. 1289 - قلمرو هاي نو در بازيابي اطلاعات جلد1
550,000 ریال
موجود در انبار. 673 - قلمروهای نو در بازیابی اطلاعات (جلد سوم) جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 1303 - قلمروهای نو در بازیابی اطلاعات جلد 2 جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 140102 - قوانین مقررات وحق مولف مواد آرشیوی جدید
1,350,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1293 - کار و کسب کتاب : گذشته ، حال و آينده نشر
15,000 ریال
موجود در انبار. 140113 - کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس)درخدمات کتابداری واطلاع رسانی
200,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1290 - کاربرد سيستم های اطلاعات جغرافيايي در پژوهش سازمانی
25,000 ریال
موجود در انبار. 1291 - کاربرد مواد و تجهيزات ديداری - شنيداری
200,000 ریال
موجود در انبار. 622 - کاربرد واژه ها و اصطلاحات کتابداری و اطلاع رسانی در جملات انگلیسی حسین مختاری
300,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1376 - کاربرد وب 0/2 در کتابخانه‌ها جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 679 - کاربرد های پایگاه اطلاعاتی جی.سی.آر(jcr) در مطالعات موردی علم سنجی جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 10240 - کارنامه ایرانی کتابخانه عمومی (جلد دوم) جدید
1,300,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1294 - کاغذ
35,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1375 - کالیما جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 635 - کامپیوتر برای کتابداران و اطلاع رسانان
300,000 ریال
موجود در انبار. 1119 - کبوترها به لانه باز میگردن جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 1372 - کتاب تمرین رده بندی دهدهی دیویی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 140107 - کتاب درمانی اصول وروشها
850,000 ریال
موجود در انبار. 14099 - کتاب سنجی وتحلیل استنادهی از نمایه استنادی علوم تا رایا سنجی جدید
3,000,000 ریال
موجود در انبار. 140105 - کتاب صوتی تولید کنیم جدید
510,000 ریال
موجود در انبار. 9009 - کتاب گویا ،فاطمه فهیم نیا، مریم چهرقانی جدید
730,000 ریال
موجود در انبار. 140107 - کتاب های الکترونیکی سازماندهی ومدیریت جدید
1,400,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1296 - کتابخانه ديجيتالی
20,000 ریال
موجود در انبار. 3006 - کتابخانه مرکزی برای یادگیری هفت گام آسان برای تحول درکتابخانه شما،پاملا کولبرن هرلاندترجمه تجعفری جدید
1,000,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1298 - کتابخانه ملی کشاورزی آمريکا
8,500 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 713 - کتابخانه مهد کودک فاطمه بختیاری جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 629 - کتابخانه و کتابداری
95,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1299 - کتابخانه ها و سوادآموزی
5,500 ریال
موجود در انبار. 472 - کتابخانه ها و گردشگری فرهنگی(فرصتی برای توسعه خدمات اطلاع رسانی) جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 140106 - کتابخانه ها وآرشیو ها بررسی مقایسه ای جدید
840,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 650 - کتابخانه های آموزشگاهی پویا سازی نظام آموزشی
140,000 ریال
موجود در انبار. 1300 - کتابخانه های آموزشگاهی در مدرسه کتابخانه مدار
300,000 ریال
موجود در انبار. 140107 - کتابخانه های پیشتاز روش های ایجاد فرهنگ خدمت جدید
1,400,000 ریال
موجود در انبار. 140114 - کتابخانه های تخصصی وتوسعه اهداف سازمانی راهنمای ایجاد ومدیریت
1,450,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 660 - کتابخانه های دیجیتال مبادله اطلاعات جدید
46,000 ریال
موجود در انبار. 140114 - کتابخانه های دیجیتال یکپارچه سازی محتوا وسیستم ها
1,500,000 ریال
موجود در انبار. 140112 - کتابخانه های دیجیتالی /سید محمد کاردان نشاطی
200,000 ریال
موجود در انبار. 140111 - کتابخانه های دیجیتالی در عصر اطلاع رسانی الکترونیکی
200,000 ریال
موجود در انبار. 140100 - کتابخانه های عمومی در کرانه کارون وکرخه مجموعه مقالات وسخنرانی های همایش ملی کارکرد های اجتماعی جدید
1,900,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1368 - کتابخانه های عمومی کشور .تنگناها/توانمندب ها و راهکارها جدید
40,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 651 - کتابخانه های عمومی و مدارس جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 140110 - کتابخانه های عمومی وتوسعه فرهنگی
200,000 ریال
موجود در انبار. 3004 - کتابخانه های عمومی وعدالت اجتماعی،علی حسین قاسمی جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 140106 - کتابخانه های عمومی هوشمند در شهرهوشمند جدید
1,180,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1370 - کتابخانه‌های ديجيتالی جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 140108 - کتابدار آگاه برقراری ارتباط بین تمرین آگاهی وکتابداری
1,500,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 614 - کتابدارا ن دانشگاهی ایران جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 9010 - کتابدارکارآفرین مباحثی درپویایی تجارت خصوصی درجهت ارائه خدمات حرفه ای،مولف مری کراتر،عیسی زارعی جدید
1,830,000 ریال
موجود در انبار. 697 - کتابداری مدنی بازنگری در رسالت اجتماعی کتابخانه عمومی
250,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 711 - کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و جامعه پزشکی
60,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1367 - کتابشناسی پرو فسور حمید مولانا جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 14097 - کتابشناسی حفاظت و نگهداری اسناد جدید
1,450,000 ریال
موجود در انبار. 1366 - کتابشناسی حقوق مولف (حقوق مالکیت معنوی،فکری، ادبی و هنری، صنعتی ،کپی رایت) جدید
900,000 ریال
موجود در انبار. 729 - کتابشناسی رفتار اطلاع یابی گرد آورندگان پریا شهباز تبار و شهرزاده نصر اله زاده ودکتر اصناف جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 140104 - کتابشناسی مطالعات وپژوهش های کار آفرینی درایران جدید
1,000,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1364 - کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان(مجموعه مقالات) جدید
230,000 ریال
موجود در انبار. 1214 - کسری رمان ایرانی جدید
1,350,000 ریال
موجود در انبار. 1363 - کعبه دل زبان صوفیانه ی عین القضات درتمهیدات جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 15003 - کلان داده‌ها: جامعه اطلاعاتی/ ترجمه و گردآوری سیدعلی‌اصغر رضوی، زیبا محمدزاده، محمد کاردان‌نشاطی. جدید
1,200,000 ریال
موجود در انبار. 140107 - کلیات داده کاوی در علم اطلاعات ودانش شناسی
900,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1362 - کلیات دیوان فدایی جدید
450,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 683 - کوتاه نوشته ها در باره کتابداری و اطلا ع رسانی دکتر محمد حسین دیانی جدید
30,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1361 - کودک درنقش یک مصرف کننده جدید
98,000 ریال
موجود در انبار. 1297 - كتابخانه مدرسه و نقش آموزشي متخصص رسانه
250,000 ریال
موجود در انبار. 13101 - گذری برکرانه های پژوهش جدید
720,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1307 - گریه های پنهان
36,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 616 - گزارش شکارهای ناصر الدین شاه قاجار جدید
150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 609 - گزیده مقالات ایفلا 2007دوربان آفریقا جنوبی 23-19اوت 2007 جدید
130,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 9032 - گزیده مقالات ایفلا 2010و2011 جدید
330,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 11031 - گزیده مقالات ایفلا2012و2013هلسینکی،فنلاند11-17آگوست2012-سنگاپور23-17آگوست2013(خانی پور-قربانی جدید
2,000,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 712 - گفتارهایی در باب کتابخانه دیجیتالی
50,000 ریال
موجود در انبار. 140141 - گلایه های نمناک
600,000 ریال
موجود در انبار. 140144 - گلبانو های عاشق جدید
1,400,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 617 - گنجینه اسلامی جدید
80,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1358 - گوگل برای کتابداران و متخصصان اطلاعات جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 9004 - ماجرای طلایی نمایشنامه صوتی طنز رادویویی در قالب سی دی جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 636 - ماخذ شناسی و استفاده از کتابخانه
150,000 ریال
موجود در انبار. 1500 - مالیه عمومی و خط مشی دولتها جدید
1,100,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1302 - ماه منیر
45,000 ریال
موجود در انبار. 1357 - ماهیان جداازآب تاملی درسروده‌های طاهره صفارزاده جدید
1,500,000 ریال
موجود در انبار. 140136 - مباحث نظری با محوریت کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (52 مقاله بیان دیدگاه و دلنوشته علمی) جدید
1,800,000 ریال
موجود در انبار. 654 - مبانی ،نظریه ها و کاربرد کتابدرمانی جدید
600,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1356 - مبانی آینده پژوهی وروشهای آن جدید
460,000 ریال
موجود در انبار. 13000 - مبانی اپیدمیولوژی اطلاعات درحوزه سلامت:مفاهیم وکارکردها جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 987 - مبانی اطلافریبی کار آفرینی با اطلاعات ودر اطلاع رسانی سیروس علیدوستی و محمود خسروجردی جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 1401120 - مبانی پیل سوختی
1,650,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1355 - مبانی تکامل مولکولی جدید
100,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 710 - مبانی حرفه کتابداری و اطلاع رسانی در ایران
80,000 ریال
موجود در انبار. 140136 - مبانی روش تحقیق تدارک مقاله های تحقیقی وپایان نامه های دانشجویی
600,000 ریال
موجود در انبار. 140114 - مبانی ساختار وفرآیند مدیریت دانش در پرتوی نظام سلامت جدید
300,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 688 - مبانی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ترجمه مهدی خادمیان
60,000 ریال
موجود در انبار. 758 - مبانی کامپیوتر و اینترنت مولف علی بیرانوند جدید
200,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 694 - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان c حبیب زضا کاکائی مطلق سید میثم ابراهیمی
40,000 ریال
موجود در انبار. 140119 - مبانی کتابخانه های دیجیتالی جدید
1,600,000 ریال
موجود در انبار. 700 - مبانی مجموعه سازی و مدیریت مجموعه
800,000 ریال
موجود در انبار. 615 - مبانی مطا لعات اطلاع رسانی درک اطلاعات و محیط آن جدید
1,100,000 ریال
موجود در انبار. 666 - مبانی نظری یادگیری الکترونیکی جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 656 - مبانی و اصول مدیریت کیفیت در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 634 - مبانی و الگوی ذخیره و سازماندهی اطلاعات پروزه های فنی و عمرانی جدید
200,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 11027 - مبانی وروش های آموزش سواد اطلاعاتی(میرحسینی-احمدشعبانی) جدید
50,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 15006 - متاژنومیکس : پرده‌برداری از رازهای میکروبی سیاره ما/ [جکس ایزرد، ماریا سی ریورا] ؛ گردآوری، ترجمه و جدید
2 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 11008 - متن جدید قانون مالیاتهای مستقیم به همراه قانون مالیات برارزش افزوده(دولتی -محمدی) جدید
2,150,000 ریال
موجود در انبار. 801 - متون اختصاصی انگلیسی (2) رشته علم اطلاعات و دانش شناسی هادی شریف مقدم جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 1353 - متون اختصاصی برای دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی (3)/علی اکبرخاصه/رحیم علیجانی جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 140125 - متون انگلیسی تخصصی1ویژه دانشجویان علوم کتابداری واطلاع رسانی /رستمی گومه/مختاری معمار
350,000 ریال
موجود در انبار. 1309 - مجموعه آزمونهای کتابداری و اطلاع رسانی جدید
990,000 ریال
موجود در انبار. 14023 - مجموعه اصطلاحات حوزه تعلیم وتربیت جدید
1,400,000 ریال
موجود در انبار. 1352 - مجموعه تست‌های علم سنجی ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری علم اطلاعات ودانش شناسی جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 22222 - مجموعه دستنویس های پهلوی دانشگاه شیراز (کاملا نو، ورق نخورده)یک دوره 57 جلدی جدید
50,000,000 ریال
موجود در انبار. 140147 - مجموعه سازی مشارکتی راهنمای علمی برای کتابخانه شما
350,000 ریال
موجود در انبار. 632 - مجموعه سازی و خدمات تحویل مدرک
13,000,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 14024 - مجموعه سپید هزار توی جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 140135 - مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون ورودی دکتراعلوم کتابداری واطلاع رسانی
150,000 ریال
موجود در انبار. 1351 - مجموعه سوالات مدیریت سبد اوراق بهادار مبتنی بر استاندارد CFA وآخرین سرفصل‌های آزمون مدیریت سبد اورا جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 140148 - مجموعه سوالاهای چهار گزینه ای علوم کتابداری واطلاع رسانی ویژآزمون های کارشناسی ناپیوسته
500,000 ریال
موجود در انبار. 140109 - مجموعه شعر کاش می ماندی غزلم ناتمام نمی ماند
600,000 ریال
موجود در انبار. 140143 - مجموعه شعر من به یاد تو دلم در کوچه هاست
600,000 ریال
موجود در انبار. 140142 - مجموعه شعر وقتی که نیستی گریه را بهانه می کنم
150,000 ریال
موجود در انبار. 140101 - مجموعه شعر یک فنجان سکوت ودوحبه شعر جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 1348 - مجموعه مقالات همایش آموزش و توانمندسازی زنان جدید
370,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1349 - مجموعه مقالات همایش خدمات کتابخانه‌ای و افراد با آسیب بینایی جدید
100,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 3011 - محاسبه وطراحی سیستم های جدایش موشک،مولف:فرجام مجیدی،علیرضا طلوعی جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 1347 - محیط کاری نوین جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 1346 - مختصری از شرح حال و آثار علامه فدایی کزازی از علمای قرن 13 هجری قمری جدید
750,000 ریال
موجود در انبار. 140115 - مدل ها وروش های مدیریت کیفیت داده نگرشی کاربردی برداده های علم وفناوری جدید
280,000 ریال
موجود در انبار. 3002 - مدل های مدیریت تصمیم گیری وبرنامه ریزی درکتابخانه جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 611 - مدلی تعالی موسسه های پژوهشی جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 1342 - مدیریت آرشیو اسناد جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 1344 - مدیریت ارتباطات برای کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانی جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 140146 - مدیریت ارتباطات علمی /سیروس علیدوستی
300,000 ریال
موجود در انبار. 13102 - مدیریت استراتژیک درکتابخانه های دانشگاهی جدید
620,000 ریال
موجود در انبار. 1343 - مدیریت اسناد الکترونیکی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 140125 - مدیریت امروز قابل استفاده برای دانشجویان اساتید مدیران وعلاقمندان به مدیریت جدید
980,000 ریال
موجود در انبار. 1341 - مدیریت پروژه درکتابخانه‌ها،آرشیو‌ها و موزه‌ها جدید
1,000,000 ریال
موجود در انبار. 11004 - مدیریت دانش بارویکردفرهنگ دانش درسازمان(فاطمه فهیم نیا-دیلمقانی) جدید
1,000,000 ریال
موجود در انبار. 623 - مدیریت دانش در سازمان ها
250,000 ریال
موجود در انبار. 900 - مدیریت دانش فرایند گرا از راهبرد تا کاربست جدید
1,250,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 989 - مدیریت دانش و دانایی ساختار فرایند و راهکارها دکتر محمد رضا حمیدی زاده جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 630 - مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلا ع رسانی زهیر حیاتی و فاطمه جمشیدی جدید
900,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1340 - مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی جدید
90,000 ریال
موجود در انبار. 140109 - مدیریت کتابخانه های دانشگاهی :اصول وروش ها جدید
750,000 ریال
موجود در انبار. 101010 - مدیریت کتابخانه‌های دیجیتالی: راهنمای کاربردی جدید
3,500,000 ریال
موجود در انبار. 636 - مدیریت ماخذ فارسی با اندونت x4
200,000 ریال
موجود در انبار. 1558 - مدیریت منابع الکترونیک جدید
1,180,000 ریال
موجود در انبار. 140145 - مدیریت منابع الکترونیک در کتابخانه ها :پژوهش وعمل
3,000,000 ریال
موجود در انبار. 1335 - مدیریت منابع چند رسانه ای جدید
210,000 ریال
موجود در انبار. 140120 - مدیریت نشریه های ادواری جنبه های نظری وکاربردی درگزینش فراهم آوری
400,000 ریال
موجود در انبار. 11132 - مدیریت و اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی جدید
700,000 ریال
موجود در انبار. 140112 - مدیریت واستناد دهی منابع علمی با نرم افزار پژوهیار جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 140159 - مدیریت همایش های علمی و حرفه ای راهنمای برگزاری یک همایش موفق جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 13003 - مراجع وپایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی وعلوم وابسته/ایرج مرادی جدید
1,800,000 ریال
موجود در انبار. 978 - مرجع شناسی سرشت و ساختار منابع مرجع جدید
850,000 ریال
موجود در انبار. 140137 - مرجع شناسی اسلامی /دکتر احمد شعبانی
800,000 ریال
موجود در انبار. 140148 - مرجع شناسی تخصصی با گرایش علوم انسانی واجتماعی
200,000 ریال
موجود در انبار. 695 - مرجع شناسی عمومی لاتین چاپی - اینترنتی بابک پرتو رحیم علیجانی
200,000 ریال
موجود در انبار. 140110 - مرغ سحر جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 140117 - مروری بر برخی از انجمن های بین المللی وملی کتابداری و اطلاع رسانی جدید
1,300,000 ریال
موجود در انبار. 1324 - ‏‫مسائل شبه اطلاعات‬‏‫: محتوای آنلاین و تحلیل کیفیت جدید
850,000 ریال
موجود در انبار. 15014 - مسائل کلیدی کتابخانه‌های دیجیتالی ارزیابی و یکپارچگی/مهدی علیپورحافظی، بهروز رسولی، مجید نبوی جدید
780,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 14022 - مسیرهای اطلاع یابی کسب مهارت سواد اطلاعاتی بارویکرد حل مسئله جدید
1,000,000 ریال
موجود در انبار. 140108 - مشارکت فعال در وب2:کتابخانه های عمومی وشبکه سازی اجتماعی جدید
1,080,000 ریال
موجود در انبار. 622 - مشارکت و الدین در موفقیت فرزاندان جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 699 - مشاهیر در کتابداری و اطلاع رسانی جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 1332 - مصور سازی اطلاعات – مبانی و کاربردها جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 1331 - مصور سازی ساختار علم جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 3007 - مصورسازی استانداردهای دنیای فراداده،تالیف حمید رضاخدمتگزار،مریم موسوی جدید
1,060,000 ریال
موجود در انبار. 11010 - مصورسازی تعاملی داده ها باd3(کرامت فر-مولاناپور) جدید
1,200,000 ریال
موجود در انبار. 140149 - مطالعات سنجش کمی(کتاب سنجی .علم سنجی.اطلاع سنجی.وب سنجی)
200,000 ریال
موجود در انبار. 140130 - مطالعات علم وتکنولوژی ومطالعات اطلاع رسانی جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 140119 - مطالعه در عصر دیجیتال /فاطمه نادری /دکتر احمد شعبانی
250,000 ریال
موجود در انبار. 140131 - مطالعه مفید مجموعه مقالات همایش سراسری مطالعه مفید
1,070,000 ریال
موجود در انبار. 3015 - معرفت سنجی،مترجم :محمد خندان جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 140124 - معرفت شناسی وروش شناسی تحقیق (مفاهیم ورویکردها )مجموعه مقالات /دکتر غلامرضا فدایی جدید
1,170,000 ریال
موجود در انبار. 1329 - معماری اطلاعات برای حرفه مندان اطلاع‌رسانی جدید
1,350,000 ریال
موجود در انبار. 682 - معماری فضا های کتابخانه ای ابراهیم افشار جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 14021 - معنا شناسی وماهیت توکل جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 1328 - مفاهیم آمار توصیفی و استنباطی جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 13008 - مفاهیم آموزش بزرگسالان ویادگیری مادام العمربه زبان ساده وکاربردی جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 13010 - مفاهیم اساسی اینترنت اشیاء جدید
1,130,000 ریال
موجود در انبار. 140119 - مفاهیم نوین اطلاع رسانی /عباس گیلوری
300,000 ریال
موجود در انبار. 11009 - مفهوم ربط دربازیابی اطلاعات(ریاحی نیا-لطیفی-الله بخشیان-رحیمی) جدید
750,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1327 - مقالات کتابخانه های عمومی ایفلا جدید
65,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1326 - مقالات کتابخانه های عمومی ایفلا2009 جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 140125 - مقالات کتابخانه های عمومی ایفلا2012 جدید
2,000,000 ریال
موجود در انبار. 140126 - مقالات کتابخانه های عمومی ایفلا2013 جدید
2,000,000 ریال
موجود در انبار. 140127 - مقالات کتابخانه های عمومی ایفلا2014 جدید
2,000,000 ریال
موجود در انبار. 140128 - مقالات کتابخانه های عمومی ایفلا2015 جدید
1,450,000 ریال
موجود در انبار. 140129 - مقالات کتابخانه های عمومی ایفلا2016 جدید
2,000,000 ریال
موجود در انبار. 1325 - مقاله نویسی در علوم انسانی و سلامت جدید
100,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1320 - مقدمه ای بر سیاستگذاری علم فناوری و نوآوری جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. 965 - مقدمه ای بر هویت کتابداری و اطلاع رسانی دکتر غلام رضا فدایی جدید
950,000 ریال
موجود در انبار. 140135 - مقدمه ای بر یادگیری الکترونیکی
200,000 ریال
موجود در انبار. 14021 - مقدمه ای برابررسانایی
250,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 3016 - مقدمه ای بردینامیک سازه وآیروالاستیسیته،مترجم:حمیدموسی زاده،قربانعلی موسوی جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 1401121 - مقدمه ای برعلم اطلاعات وفناوری
1,550,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1321 - مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی جدید
75,000 ریال
موجود در انبار. 1317 - مقدمه‌ای برهویت علم اطلاعات ودانش شناسی(کتابداری و اطلاع‌رسانی 2) جدید
950,000 ریال
موجود در انبار. 140148 - مکاتبه ومحاوره دردریا
200,000 ریال
موجود در انبار. 15005 - مکانیک کوانتومی مفاهیم و کاربردها/ نویسنده ن.زتیلی‏‫؛ ترجمه جواد حق‌شناس، هدیه پازکیان،میثم ایزدی. جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 140135 - مکس کیودا برای تحلیل متن ، فایل صوتی و فیلم جدید
2,100,000 ریال
موجود در انبار. 140134 - ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (اف.آر.بی.آر)و الگوهای وابسته فراد و فرساد
1,200,000 ریال
موجود در انبار. 140139 - من مبارزه می کنم امروزاینجا اینجور جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 674 - منابع اطلاعاتی در حوزه علوم پزشکی و سلامت جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 625 - منابع الکترونیکی و توسعه مجموعه کتابخانه
150,000 ریال
موجود در انبار. 140113 - منابع خاکستری در مطالعات کتابداری وعلم اطلاعات جدید
1,700,000 ریال
موجود در انبار. 1315 - منابع مالی تحقیق وتوسعه ازهست هاتابایدها جدید
185,000 ریال
موجود در انبار. 140116 - منابع مرجع الکترونیک /طاهره غلامی جدید
650,000 ریال
موجود در انبار. 11034 - موسسات پژوهشی کشوربخش دولتی(مسعودمهرابی) جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 9038 - موک :کتابخانه ها درعصر آموزش آزاد جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 140115 - مهاتر های سخنرانی وارائه مطلب در همایش های علمی حرفه ای و جلسه دفاع از پایان نامه همراه با رهنمودها جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 1314 - مهارت های آموزش الکترونیکی جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 140119 - مهارت های سخنرانی تخصصی راهنمای بهبود سخنرانی های تخصصی
200,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 140115 - مهارت های سخنرانی وارائه مطلب ویژه همایش های علمی حرفه ای وجلسات دفاع ازپایان نامه
600,000 ریال
موجود در انبار. 140126 - مهارتهای ارتباطی برای کتابداران /دکتر ابراهیم افشار جدید
1,350,000 ریال
موجود در انبار. 702 - میز مرجع مجازی مرجعی برای آینده مهدی محمدی جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 140151 - نامه ای به ایزابل جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 1117 - ندیر جدید
2,100,000 ریال
موجود در انبار. 140150 - نسیم سحر جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 140152 - نشانه شناسی رسانه ها جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 627 - نشانه مولف فارسی جدول سه رقمی مبتنی برکاتر -سنبرن جدید
45,000 ریال
موجود در انبار. 11017 - نشریات علمی کشورمجموعه مقالات همایش ملی نشریات علمی کشور1395 جدید
700,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 13012 - نشست های هم اندیشی ومقاله های سومین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات ایران جدید
850,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 644 - نصب و راه اندازی شبکه در محیط ویندوز
1 ریال
موجود در انبار. 140148 - نظام های رتبه بندی بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جدید
950,000 ریال
موجود در انبار. 140158 - نظامه های اطلاعاتی و مفاهیم مرتبط جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 626 - نظام‌های بازیابی اطلاعات متنی ترجمه دکتر نجلا حریری سال نشر 90 جدید
800,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1309 - نظامهای نوآوری جستاری درتاریخ نگاری فلسفی علم جدید
280,000 ریال
موجود در انبار. 1308 - نظریه انتقادی اطلاعات جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 3003 - نظریه انتقادی برای علوم کتابداری واطلاع رسانی،فتاح محمدی،مهدی شقاقی جدید
3,100,000 ریال
موجود در انبار. 13115 - نظریه های اطلاعات ارتباطات و دانش یک رویکرد چندرشته ای جدید
1,800,000 ریال
موجود در انبار. 140157 - نظم نوین جهانی و جغرافیای سیاسی اطلاعات جدید
150,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 1307 - نقش کتابخانه های آموزشگاهی درایجاد سرمایه اجتماعی جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 140154 - نگارش مقاله گزارش و سایر انتشارات علمی از انتخاب موضوع تا چاپ سپاری جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 140151 - نگارش و انتشار علمی موفق جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 1306 - نگاهی بر یک دهه وبلاگ نویسی کتابداران ایران جدید
1,150,000 ریال
موجود در انبار. 1305 - نگاهی به نشریه کتابخانه مسجداعظم قم(1340-1345)بامقدمه آیت الله محمدتقی دانش جدید
900,000 ریال
موجود در انبار. 140156 - نگرشی بر شیمی آلی آزمایشگاهی جدید
395,000 ریال
موجود در انبار. 140155 - نمایه استنادی علوم ایران جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 140152 - نمایه جامع کار آفرینی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 621 - نمایه سازی کتاب راهنمای برای ناشران جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 140153 - نمایه سازی موضوعی نمایه سازی مفهومی جدید
1,000,000 ریال
موجود در انبار. 1242 - نمایه سازی و چکیده نویسی مبانی نظری و عملی لنکستر جدید
1,600,000 ریال
موجود در انبار. 140149 - نوای دل جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 140146 - نوای شاکر جدید
260,000 ریال
موجود در انبار. 140145 - نوبت عاشقی جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 140147 - نیاز سنجی اطلاعات جدید
550,000 ریال
موجود در انبار. 140153 - نیازهای اطلاعاتی نوجوانان جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 13009 - واژه نامه سه زبانه علم اطلاعات (فارسی-عربی-انگلیسی) جدید
1,900,000 ریال
موجود در انبار. 691 - وب پنهان راهنمای گام به گام جست وجوی اطلاعات عمیق از اینترنت جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 1113 - ودرآغاز اطلاعات بود جدید
1,000,000 ریال
موجود در انبار. 643 - هنر هشتم در کتابخانه ها جدید
250,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 962 - یادگیری خلاق درک خلاقانه و به خاطر سپاری همیشگی تمامی مطالب 2جلدی شجری
160,000 ریال
موجود در انبار. 1303 - یادمان هایی از حزب توده ایران جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. 1300 - یادنامه حری جدید
150,000 ریال
توجه : حقوقی از طریق عکسها قابل انتقال نمی باشد.


وضعیت موجودی اقلام
موجود در انبار. کالا در انبار موجود است و به سرعت قابل تحویل است.
در انبار موجود نیست. کالا در انبار موجود نیست .
بزودی وارد انبار خواهد شد. بزودی وارد انبار خواهد شد .