نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


لیست محصولات
فهرست محصولات / نام رسته : برچسب
مرتب سازی
موجود در انبار. 9019 - آموزش کارمرجع ترجمه همراه باافزوده ها جدید
190,000 ریال
موجود در انبار. 14025 - اشتراک دانش درسازمان های آموزشی وپژوهشی جدید
210,000 ریال
موجود در انبار. 14024 - اصول ومبانی عملیات بارچینی درکشتی جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 15011 - اطلس سرطان/ مولفین احمدین جمال... [و دیگران] ؛ مترجم کاظم زنده‌دل جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 14026 - الفلک الدائر علی المثل السائر جدید
500,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 2090 - برچسب (ليبل) مرجع فارسي م 40تايي /بسته 100برگی جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 2089 - برچسب (ليبل) مرجع لاتين 40R تايي /بسته 100برگی جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 2087 - برچسب لیبل 35تایی /بسته100برگی جدید
1,200,000 ریال
موجود در انبار. 990 - برچسب لیبل رنگی 40تایی بسته100برگی جدید
1,900,000 ریال
موجود در انبار. 2088 - برچسب ليبل باركد 30تايي بسته 100برگی جدید
1,800,000 ریال
موجود در انبار. 1503 - برچسب ليبل باركد 48تايي بسته 100برگی جدید
1,800,000 ریال
موجود در انبار. 1502 - برچسب ليبل جیب 16تای بسته 100برگی جدید
1,800,000 ریال
موجود در انبار. 14081 - راهکارهایی برای کتابخانه های مدرن
350,000 ریال
موجود در انبار. 1304 - ورزشهای رزمی وبزمی درایران ازدیرینه ترین ایام جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 1301 - یادتونه؟ مروری بر خاطرات مشترک بچه های دهه شصت جدید
280,000 ریال
توجه : حقوقی از طریق عکسها قابل انتقال نمی باشد.


وضعیت موجودی اقلام
موجود در انبار. کالا در انبار موجود است و به سرعت قابل تحویل است.
در انبار موجود نیست. کالا در انبار موجود نیست .
بزودی وارد انبار خواهد شد. بزودی وارد انبار خواهد شد .